WMS – zarządzanie bazą danych

  WMS

Zarządzanie bazą danych utworzoną w ramach usługi WMS jest identyczne jak w przypadku bazy danych utworzonej na webhostingu NoLimit. Jedyną różnicę stanowi umiejscowienie w Panelu Klienta bezpośrednio w konkretnej usłudze WMS.

Utworzenie nowej bazy danych w ramach usługi WMS

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Wybierz zakładkę WMS
 3. Z listy usług wybierz konkretne WMS, dla którego chcesz utworzyć bazę danych
 4. W menu po lewej stronie wybierz Nowa baza danych
 5. Wprowadź nazwę bazy danych
  • Ewentualnie podaj więcej Odbiorców e-maila z hasłem
 6. Kliknij przycisk „utwórz” a baza danych zostanie przekazana do utworzenia
 7. Jak tylko tworzenie bazy danych zostanie zakończone, na podane adresy e-mail zostaną przesłane dane dostępowe

Szczegóły bazy danych w ramach usługi WMS

W szczegółach znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o bazie danych. To właśnie tutaj możesz usunąć bazę danych lub dokonać zmiany hasła. Identycznie jak w przypadku bazy danych utworzonej w ramach usługi NoLimit.

Sposób postępowania dla otwarcia szczegółów bazy danych

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta
 2. Przejdź do zakładki WMS
 3. Z listy usług wybierz konkretne WMS, dla którego chcesz otworzyć szczegóły bazy danych
 4. W menu po lewej stronie wybierz Szczegóły usługi
 5. W prawej części wybierz bazę danych, której szczegóły Cię interesują
 6. Zostały wyświetlone szczegóły bazy danych. Zasady są tutaj takie same jak w przypadku bazy danych NoLimit

Umowa powierzenia przetwarzania dla bazy danych w ramach usługi WMS

Nowością jest możliwość ustawienia różnych Operatorów dla konkretnych webhostingów i konkretnych baz danych utworzonych w ramach WMS. Opcja ta nie jest dostępna w przypadku klasycznego NoLimit. W celu zmiany Operatora i wygenerowania nowej umowy powierzenia przejdź do szczegółów bazy danych według powyższych instrukcji, a następnie w dolnej części ekranu ustaw i zapisz nowego Operatora.

Děkujeme za zpětnou vazbu!