Instalace Windows Serveru s Virtio

Upozornění: Pro instalaci je nutné vlastnit vlastní obraz systému Windows Server.

VPS HDD/SSD nepodporují Windows verze 10 a vyšší. Takové OS nainstalujete pouze na VPS ON podle návodu VPS ON – Instalace Windows s VirtIO.

Postup

 1. Přihlašte se do vašeho zákaznického účtu na adrese https://client.wedos.com
 2. Přidání vlastního ISO obrazu s operačním systémem Windows můžete provést podle instrukcí v naší znalostní bázi.
 3. Připojení operačního systému do CD/DVD. Přesný postup je popsán v návodu v naší znalostní bázi.
 4. Po nabootování instalačního média se systémem Windows se zobrazí následující obrazovka:

V prvním kroku samotné instalace je nutné zvolit jazyk instalace, časové pásmo a rozložení klávesnice.

 1. V druhém kroku instalace se pomocí tlačítka „instalovat“ spustí instalace operačního systému Windows.
 2. Ve třetím kroku je možné, že bude vyžadován klíč. Po zadání klíče se zobrazí následující obrazovka:

Na instalační obrazovce bude nyní možné zvolit verzi operačního systému. Po najetí na konkrétní verzi se vždy pod seznamem zobrazí popis dané verze, který vám může pomoci vybrat pro vás vhodnou verzi. Pro účely tohoto návodu byla vybrána verze Windows Server 2012 R2 Standard s grafickým rozhraním.

 1. Odsouhlasení licenčních podmínek.
 2. Vybrání typu instalace.

Zde je nutné vybrat druhou volbu, aby bylo možné provést čistou instalaci s možností rozdělení pevného disku.

 1. Rozdělení pevného disku.

Pokud zde neuvidíte žádný pevný disk, je nutné připojit v zákaznické administraci ISO obraz s názvem „Virtio“, jak je znázorněno na obrázku níže. Zde se zvolí možnost připojit, neprovádí se restart serveru.

Po připojení obrazu se přepněte zpět do instalačního okna a dejte možnost „Load driver“, která vám umožní nahrát ovladač pevného disku z právě připojeného obrazu.

Ovladač pevného disku se nachází ve složce /viostor, ve které zvolte konkrétní verzi operačního systému. Po zvolení správného ovladače by se měla zobrazit tato obrazovka:

Po zmáčknutí tlačítka „next“ se dostanete zpět na obrazovku, kde již uvidíte pevný disk. Přes tlačítko „nový“ vytvoříte nový diskový oddíl. Zde pro účely návodu byl zvolen pouze jeden oddíl, ale je možné rozdělit disk podle svého uvážení. V případě, že na VPS byly nějaké uživatelské data, po tomto kroku dojde k jejich smazání.

 1. Zobrazí se chybová zpráva oznamující, že systém Windows nemůže být instalován na daný diskový oddíl s označením chyby „0x80300001“. Pro opravení problému je nutné přejít zpět do zákaznické administrace, odpojit obraz „Virtio“ a znovu připojit obraz s vaším instalačním médiem. Opět se neprovádí restart serveru.

Po připojení vašeho instalačního obrazu se přepněte zpět do okna instalace a zmáčkněte tlačítko „Refresh“. Již by se chybová zpráva neměla zobrazovat. Tlačítkem „next“ zahajte instalační proces.

 1. Po instalaci budete vyzváni k zadání nového hesla pro uživatele „Administrátor“ a následnému přihlášení do operačního systému.
 2. Po přihlášení do operačního systému je proces instalace kompletní.

Instalace chybějícího ovladače síťové karty

 1. Znovu připojte přes zákaznickou administraci obraz „Virtio“
 2. Pomocí vyhledávání vyhledejte aplikaci „Device Manager“. Zde můžete nalézt položku „Ethernet Controller“, u které bude svítit žlutý vykřičník.
 3. Pomocí tlačítka „Update Driver Software“ proveďte nahrání ovladače. Zobrazí se dvě možnosti instalace ovladače, ovšem v případě, že doposud nejste připojeni k internetu, je nutné vybrat druhou možnost „Instalovat ovladač manuálně“.
 4. V dalším kroku budete vyzvání k zadání cesty k ovladači daného zařízení, který se nachází na připojeném obraze „Virtio“.

Ovladač se nachází ve složce /NetKVM, ve které zvolte konkrétní verzi operačního systému. (Pro usnadnění je možné zvolit celý disk s Virtio, například pouze disk D:\) Po instalaci ovladače síťového rozhraní se zobrazí správa, že byl ovladač v pořádku nainstalován.

 1. Pokud máte v aplikaci „Device Manageru“ více zařízení se žlutým vykřičníkem, stačí opět dát instalovat ovladač z obrazu „Virtio“. Není nutné zadávat konkrétní cestu, stačí určit daný obraz, například pouze disk D:\
 2. Pro připojení k síti je nutné manuálně nastavit statickou IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a DNS servery. Tyto informace naleznete v zákaznické administraci v detailu VPS či v e-mailu, který vám byl zaslán po zřízení VPS.
 3. Nyní máte nastaveny všechny potřebné údaje a můžete zkusit konektivitu VPS, například pomocí příkazu ping, jak je znázorněno na obrázku níže.
Zpětná vazba je dočasně nedostupná, máte-li k návodu dotaz nebo připomínku, napište nám přes kontaktní formulář.