Instalacja MikroTik Cloud Hosted Router

  1. Utwórz VPS z systemem operacyjnym Linux (CenOS, Debian, Ubuntu, …)
  2. Po uruchomieniu systemu operacyjnego podłącz tempfs do /tmp
mount -t tmpfs tmpfs /tmp/
  1. Ze strony oficjalnej pobierz wybraną wersję obrazu
cd /tmp
wget https://download2.mikrotik.com/routeros/6.39.3/chr-6.39.3.img.zip
  1. Rozpakuj i wgraj na dysk
unzip chr-6.39.3.img.zip
dd if=chr-6.39.3.img of=/dev/vda bs=4M oflag=sync

Gotowe. Teraz wystarczy zrestartować VPS

Děkujeme za zpětnou vazbu!