Zabezpieczenie Konta Klienta

  Panel Klienta

Zabezpieczenia konta ustawisz po zalogowaniu się do Panelu Klienta na client.wedos.com w zakładce klient, sekcja Zabezpieczenie konta.

Po wprowadzeniu zmian nie zapomnij o ich potwierdzeniu kliknięciem przycisku Zapisz zmiany dostępnego w dolnej części.

Autoryzacja dwuetapowa (OTP)

Informacje o autoryzacji dwuetapowej są dostępne tutaj – Autoryzacja dwuetapowa OTP

Ustawienia konta

W tej sekcji możesz skonfigurować, w jaki sposób mają być przesyłane e-maile informujące o logowaniu do Panelu Klienta:

 • Wyłączone – wysyłanie wyłączone
 • Tylko ważne
  • jeśli od ostatniego logowania została wprowadzona jakaś zmiana – e-mail zostanie wysłany, tylko w przypadku, gdy zalogujesz się z innego adresu IP lub innej przeglądarki
  • w ramach pierwszego otwarcia przeglądarki (powiadomić tylko raz) – e-mail zostanie wysłany, tylko w przypadku, gdy zalogujesz się z innego adresu IP lub innej przeglądarki w ramach całej historii logowania
 • Włączone
  • przy każdym logowaniu – wysyłanie jest włączone dla każdego logowania
  • w ramach otwartej przeglądarki – powiadomić tylko raz – zostanie wysłana tylko jedna wiadomość o logowaniu do momentu zamknięcia okna przeglądarki

Ustawienie haseł

Zaznaczeniem pola wyboru, ograniczysz u poszczególnych usług, restrykcyjne wymagania dotyczące sprawdzania hasła. Umożliwi to wprowadzanie słabszego hasła. 

Ustawienie słabszego hasła jest możliwe dla: 

Konto klienta

 • interfejs WAPI

Webhosting / WMS:

 • użytkownicy FTP
 • użytkownicy baz danych
 • skrzynki e-mail

Webhosting

 • użytkownicy FTP
 • użytkownicy baz danych
 • skrzynki e-mail

Serverhosting

 • KVM

WEDOS dysk

 • użytkownicy usługi WEDOS Dysk
 • użytkownicy SVN
 • użytkownicy git

VPS ON

 • użytkownik Sunstone
tabela umożliwiająca ustawienie słabszego hasła

Děkujeme za zpětnou vazbu!