Webhosting – odrębne strony dla aliasów

  Webhosting, htaccess, Ustawienia

Aby utworzyć odrębną stronę dla domeny, która jest ustawiona na webhostingu jako alias, wystarczy przez FTP utworzyć odpowiedni podkatalog w katalogu www/domains.

Przykład: Masz webhosting, na którym masz ustawiony alias example.com, na którym mają być wyświetlane inne treści. W takim przypadku utwórz katalog www/domains/example.com, a następnie umieść w nim pliki, które mają być wyświetlane na adresie http://www.example.com/ (będzie to działać również na adresie http://example.com/).

Jeśli korzystasz z aliasów, zawierających różne treści, zdecydowanie zalecamy umieszczenie w katalogu domains także domeny głównej. Przykład: masz webhosting domena1.cz, na którym dodałeś alias domena2.com. Zalecana lokalizacja strony jest następująca:

  • www – w tym katalogu pozostaw jedynie nasz .htaccess
  • www/domains/domena1.cz – tutaj nagraj zawartość domeny głównej
  • www/domains/domena2.com – tutaj nagraj zawartość drugiej domeny

Upewnij się, że domena ma w DNS ustawiony odpowiedni rekord A, a tym samym jest skierowana na webhosting (powinno się to ustawić automatycznie przy konfiguracji aliasu).

Następnie zapoznaj się z:

Różne subdomeny dla różnych aliasów

W katalogu domains można tworzyć także katalogi dla subdomen aliasów. Np. jeśli utworzymy katalog www/domains/jirka.example.com, zostanie do niego skierowany adres URL http://jirka.example.com/

Czym się to różni od utworzenia katalogu www/subdom/jirka? W przypadku wykorzystania katalogu subdom ustawienia będą aplikowane u wszystkich aliasów (wszystkie domeny, które są aliasem, będą miały wspólną subdomenę jirka o identycznej treści). Wykorzystując katalog domains, subdomena zostanie utworzona jedynie dla example.com.

  • subdomeny za pomocą subdom – prostsze rozwiązanie dla webhostingów, które nie korzystają z aliasów
  • subdomeny za pomocą domains – lepsze rozwiązanie w przypadku korzystania z aliasów

Plik htaccess

Odrębne strony na aliasach działają wg reguł określonych w pliku .htaccess, który jest dostępny na Twoim webhostingu.

Nie musisz tworzyć pliku .htaccess. Jest on już dostępny na Twoim webhostingu. Aby z niego skorzystać, wystarczy utworzyć odpowiedni katalog zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Reguły dla odrębnych stron na aliasach zawarte w pliku .htaccess są następujące:

RewriteEngine On

# całe domeny (aliasy)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^domains/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/domains/
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?(.*)$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/domains/%2 -d
RewriteRule (.*) domains/%2/$1 [DPI]

# subdomeny (z lub bez www na początku)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^subdom/
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/subdom/
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?(.*)\.([^\.]*)\.([^\.]*)$
RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/subdom/%2 -d
RewriteRule (.*) subdom/%2/$1 [DPI]

# aliasy - poprawne przekierowanie przy brakującym /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^domains/[^/]+/(.+[^/])$ /$1/ [R]

# subdomeny - poprawne przekierowanie przy brakującym /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^subdom/[^/]+/(.+[^/])$ /$1/ [R]

Powyższy kod dotyczy także tworzenia subdomen.

Děkujeme za zpětnou vazbu!