htaccess – wyświetlanie listy plików w katalogu

  Webhosting, htaccess, Ustawienia

Instrukcja, jak włączyć wyświetlanie listy plików w katalogu na webhostingu za pomocą konfiguracji .htaccess.

Serwer WWW umożliwia wyświetlenie listy plików w katalogu, o ile nie znajduje się w nim żaden plik domyślny (index.php, index.html czy index.htm). Opcja ta domyślnie jest wyłączona, i wyświetlany jest błąd 403 Forbidden.

Jeśli chcesz włączyć tę opcję, dla któregoś z katalogów, wytwórz w nim plik o nazwie .htaccess (włącznie z kropką na początku) i umieść w nim następujący tekst:

Options +Indexes

Opcja ta dotyczy danego katalogu oraz wszystkich jego podkatalogów.

Děkujeme za zpětnou vazbu!