WAPI – komenda poll-ack

Pobieranie notyfikacji z kolejki POLL odbywa się przez kombinację komend poll-req i poll-ack. Informacje o systemie notyfikacji są dostępne na stronie WAPI – notyfikacje. Zawsze trzeba najpierw pobrać notyfikację, następnie oznaczyć ją jako przyjętą, po czym nastąpi udostępnienie kolejnej. Notyfikacje są zwracane zawsze od najstarszej do najnowszej.

Parametry

  • id – id notyfikacji (uzyskane za pomocą poll-req)

Zwracane wartości

  • 1002 – oznaczenie notyfikacji jako przyjęta
  • 2151 – nie znaleziono notyfikacji

Zwracane dane

Komenda nie zwraca nic więcej poza wartością zwrotną.

Przykład

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>poll-ack</command>
 <clTRID>ngfNVDQxhWf3</clTRID>
 <data>
  <id>3</id>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1002</code>
 <result>Notification aquired</result>
 <timestamp>1286975529</timestamp>
 <clTRID>ngfNVDQxhWf3</clTRID>
 <svTRID>1286975529.2530.21369.1</svTRID>
 <command>poll-ack</command>
</response>

Děkujeme za zpětnou vazbu!