Domeny – słownik pojęć

  Domeny, Informacje podstawowe

AUTH-ID

Autoryzacyjny kod domeny lub identyfikatora, który zna tylko Abonent domeny, służący do autoryzacji przy transferze lub innych operacjach.

Centralny rejestr domen

Główna baza danych zawierająca nazwy domen, dane Abonentów i inne informacje. Centralny rejestr jest odpowiedzialny za zarządzanie konkretnymi TLD (końcówkami). Przykładem jest np. CZ.NIC dla czeskiej domeny narodowej CZ.

Domena

Domeny to unikalne nazwy komputerów i serwerów w Internecie, pod którymi ukryta jest ich wartość liczbowa (adres IP), przez którą komunikują się komputery. Domena jest dla ludzi łatwiejszą do zapamiętania nazwą oznaczenia liczbowego. Domena może mieć więcej poziomów, które są oddzielone kropką, np. domena trzeciego poziomu kb.wedos.com.

DNS

Informacje dostępne w odrębnej sekcji https://kb.wedos.com/pl/kategorie/dns/teoria-dns/.

DNSSEC

Technologia wykorzystująca podpis elektroniczny do uwierzytelnienia źródła danych w rekordach DNS. Zapobiega fałszowaniu rekordów DNS  i np. przekierowania Cię na fikcyjne strony WWW. Więcej informacji znajdziesz np. na https://pl.wikipedia.org/wiki/DNSSEC.

ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) jest organizacją typu non-profit odpowiedzialną za przestrzeń nazw DNS, dystrybucję dużych bloków adresów IP, administrowanie numerami systemów autonomicznych itd. Przekazuje ona uprawnienia do zarządzania poszczególnymi TLD innym podmiotom (rejestrom).

IDN

Niektóre domeny mogą zawierać znaki alfabetów narodowych (takie jak znaki diakrytyczne, cyrylicę, znaki greckie i inne). Tego typu domeny opisuje się jako IDN (Internationalized Domain Names).

Abonent domeny

Osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem domeny. 

Transfer domeny

Proces, podczas którego następuje przesunięcie domeny od jednego rejestratora do innego. Procedura może różnić się w zależności od rodzaju TLD lub rejestru.

Rejestrator

Rejestrator domen jest uprawniony do zarządzania swoimi domenami w rejestrze centralnym. Umożliwia rejestrowanie i zarządzanie domenami użytkownikom końcowym (Abonentom domen). Jednym z rejestratorów jest również WEDOS Internet, a.s.

Zestaw serwerów nazw (NSSET)

Przynajmniej 2 serwery DNS (opcjonalnie z kontaktem technicznym, który jest uprawniony do manipulowania serwerami DNS). Serwery nazw wskazują, jakie serwery mają zwracać rekordy DNS domeny.

TLD

Top Level Domain – domena najwyższego poziomu. Domena widoczna na końcu nazwy domeny. Np. czeska domena narodowa cz w nazwie wedos.cz. TLD można podzielić na kilka grup według ich znaczenia. Np. ccTLD (Country code Top Level Domain) domeny narodowe lub gTLD (generic TLD), które nie są powiązane z konkretnym państwem, ale z pewnym znaczeniem (com, net, org, info, biz i inne).

WHOIS

Usługa, która udostępnia informacje o domenach, ich kontaktach, serwerach nazw i innych danych powiązanych z domeną. Dla domen .cz na http://www.nic.cz/whois

Děkujeme za zpětnou vazbu!