WEDOS Dysk – zmiana wariantu

  WEDOS Disk

Zmiana wariantu dotyczy jedynie płatnej wersji usługi. W przypadku WEDOS Dysk Free (dostępny za darmo do webhostingu i VPS) jakakolwiek zmiana wariantu czy też połączenie kilku usług w jedną, większą przestrzeń nie jest możliwe.

Przestrzeń dyskową możesz pomniejszać lub powiększać. Zmieniać możesz jedynie pomiędzy wariantami dostępnymi na naszej stronie (30 GB, 100 GB i wielokrotności 1 TB), zmiana na usługę o indywidualnych parametrach nie jest możliwa.

Jeśli chcesz zmienić wariant usługi WEDOS Dysk, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przy zmianie wariantu na niższy (zmniejszeniu przestrzeni dyskowej) pliki nie mogą zajmować więcej miejsca niż wielkość przestrzeni dostępnej w ramach wybranego wariantu. Zwrot płatności, nawet częściowy nie jest możliwy. Możliwe jest natomiast wykorzystanie nadpłaty na przedłużenie usługi o proporcjonalny okres.

Przy zmianie wariantu na wyższy zwiększenie przestrzeni nastąpi natychmiast. Na e-mail kontaktowy zostanie przesłana faktura z 7-dniowym terminem płatności na kwotę odpowiadającą cenie za korzystanie z wyższego wariantu usługi do końca aktualnego przedpłaconego okresu usługi WEDOS Dysk. W przypadku, gdy dysponujesz wystarczającą ilością środków na koncie zaliczkowym, faktura zostanie automatycznie opłacona z użyciem konta zaliczkowego (więcej opłacanie faktur na dopłatę).

Děkujeme za zpětnou vazbu!