WEDOS Dysk Subversion – informacje podstawowe

  WEDOS Disk

Usługa WEDOS Dysk umożliwia hostowanie jednego lub kilku repozytoriów Subversion.

Informacje podstawowe i parametry:

  • utworzenie dowolnej liczby repozytoriów
  • utworzenie dowolnej liczby użytkowników i ustawienie praw dostępu do każdego repozytorium (odczyt / zapis)
  • przestrzeń zajmowana przez wszystkie repozytoria jest uwzględniania w przestrzeni danej usługi WEDOS Dysk (wielkość danych i liczba plików)
  • liczba commitów ani transfer danych nie są w żaden sposób ograniczone
  • repozytoria są dostępne przez protokół SVN, komunikacja jest szyfrowana, klienci SVN muszą obsługiwać uwierzytelnianie i szyfrowanie SASL nieszyfrowana komunikacja nie jest obsługiwana
  • dla repozytorium można aktywować wysyłanie powiadomień e-mail o commitach

Chodzi jedynie o hostowanie repozytorium Subversion, nie chodzi o wersjowanie plików, które zapisujesz w przestrzeni WEDOS Dysk. Jest to możliwe w przypadku, że przestrzeń dyskową połączysz przez jakiś protokół jako dysk współdzielony, a na nim utworzysz kopię roboczą Subversion.

UWAGA! W przypadku tej usługi nie oferujemy wsparcia klienta w zakresie korzystania z Subversion (co to jest, jak działa, do czego jest używane, jak jest używane). Użytkownik sam musi się z tym zapoznać, nie udzielamy żadnych konsultacji ani porad w tym zakresie. Po naszej stronie leży jedynie rozwiązywanie problemów technicznych związanych z obsługą tej usługi u nas.

Repozytorium Subversion

Repozytorium jest tworzone w ramach konkretnej usługi WEDOS Dysk. Użytkownicy SVN współdzielą repozytoria utworzone w danej usłudze WEDOS Dysk (uwaga, nie są to użytkownicy łączący się z miejscem na dysku za pośrednictwem FTP, SMB lub rsync).

Utworzenie i zarządzanie repozytoriami i użytkownikami odbywa się za pośrednictwem Panelu Klienta WEDOS w szczegółach konkretnego WEDOS Dysku.

Każde repozytorium i każdy użytkownik ma swoją nazwę i opis. Nazwy repozytoriów i użytkowników mogą zawierać tylko wielkie i małe litery, cyfry, myślniki i znaki podkreślenia.

Kopia zapasowa danych repozytorium jest tworzona 1x dziennie, a to na wypadek awarii czy utraty danych na naszej stronie. Kopie zapasowe nie są przeznaczone do odzyskiwania danych na żądanie klienta. Klienci powinni tworzyć kopie zapasowe we własnym zakresie.

Dostęp do repozytorium

Repozytoria są dostępne tylko przez protokół SVN, tj. przez adresy URL w postaci svn://serwer/repozytorium. Konkretny adres URL znajdziesz w szczegółach danego repozytoria. Aby uzyskać dostęp, możesz skorzystać z klienta linii Subversion, programu TortoiseSVN dla Windows lub innego software’u, który obsługuje ten protokół.

Programy klienckie muszą obsługiwać uwierzytelnianie i szyfrowanie SASL, inna forma logowania ani szyfrowania nie jest dostępna. SASL jest częścią klienta Subversion i TortoiseSVN od wersji 1.6. Wersja 1.5 i wcześniejsze nie będą działać. W Linuksie potrzeba zazwyczaj zainstalować pakiet cyrus-sasl-md5 (a jeśli sam skompilowałeś Subversion, musisz użyć opcji –with-sasl).

Pliki repozytoriów nie są dostępne przez inne protokoły.

Powiadomienia e-mail o commitach

W ustawieniach konkretnego repozytorium można aktywować wysyłanie powiadomień e-mail o commitach. Możesz podać jeden lub więcej adresów e-mail (oddzielonych przecinkami).

Przy każdym commicie na podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca jego szczegóły (autor, wprowadzone zmiany, komentarz).

Děkujeme za zpětnou vazbu!