Webhosting – instalator aplikacji

Instalator aplikacji umożliwia kompletną instalację wybranej aplikacji PHP na Twoim webhostingu.

Aktualna oferta aplikacji

Zarządzanie treścią (CMS):

 • TYPO3
 • b2evolution
 • WordPress
 • ImpressPages
 • Joomla
 • Nette

Badania i statystyki

 • Matomo (dawniej Piwik)

Fotografie i pliki:

 • Piwigo
 • Codiad

e-Commerce i biznes:

 • HESK
 • PrestaShop

Budowanie społeczności:

 • FluxBB
 • MediaWiki

UWAGA! Instalator wykona jedynie jednorazową instalację początkową. W takiej postaci system jest przekazywany klientowi, dalsza administracja, konserwacja, aktualizacje i rozwiązywanie ewentualnych problemów leży w gestii klienta. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowe działanie aplikacji.

Procedura instalacji

Aby rozpocząć instalację, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do swojego konta w Panelu klienta
 2. Wybierz zakładkę webhosting i otwórz szczegóły konkretnego webhostingu
 3. Z menu po lewej stronie wybierz Instalator aplikacji [NEW]
 4. Kliknięciem konkretnej ikony wybierz aplikację, którą chcesz zainstalować
 5. W szczegółach danej aplikacji wyświetli się okno „Instalacja nowej aplikacji”. Wybierz konkretną wersję, a następnie potwierdź kliknięciem przycisku „Instaluj…”
 6. W pierwszym kroku wybierz cel instalacji, tj. subdomenę, domenę (alias) lub katalog, w którym ma zostać zainstalowana aplikacja.
 7. W drugim kroku instalacji możesz zostać poproszony o podanie danych dostępowych do konta administratora (loginu, hasła), Twojego e-maila itp.
 8. W kolejnym kroku zostaną wyświetlone wszystkie podane dotychczas dane.
 9. Kliknięciem przycisku „Rozpocznij instalację” dokończysz zlecenie instalacji.
po przejściu do zakładki Usługi hostingowe -> Webhositng > kliknij nazwę konkretnego webhositngu > z menu po lewej stronie wybierz Instalator aplikacji [NEW]

Aplikacja zostanie zainstalowana w katalogu  www/domains/(cel instalacji). Jeśli chcesz uruchomić aplikację na głównej stronie domeny (tj. na adresie z www lub bez www), pozostaw nazwę subdomeny pustą. Jeśli chcesz uruchomić aplikację na subdomenie, wprowadź jej nazwę. Jeśli na webhostingu masz ustawionych kilka domen (aliasy), możesz wybrać, której z nich aplikacja jest dedykowana.

Aby zapewnić poprawne działanie aplikacji, upewnij się, że w katalogu www masz plik .htaccess z naszymi regułami.

Docelowy katalog instalacji musi być pusty. Jeśli katalog istnieje i zawiera jakieś pliki, instalacja nie zostanie rozpoczęta.

Instalacja potrwa krótką chwilę. Po dokończeniu instalacji otrzymasz e-mail zawierający linki do zainstalowanej aplikacji, ewentualnie do jej administracji.

Instalator wytworzy bazę danych dla aplikacji. W trakcie instalacji otrzymasz e-mail informujący o utworzeniu bazy danych.

Procedura odinstalowania

Informacje dotyczące procedury odinstalowania systemu zostały opisane tutaj: Instalator aplikacji – odinstalowanie.

Możliwe problemy

#1 | Zduplikowane aktywne zamówienie

Istnieje aktywne zlecenie instalacji dla tej samej domeny. Aby kontynuować konieczne będzie jego usunięcie. Kliknięciem przycisku „Odinstaluj aplikację i kontynuuj w nowym zamówieniu” usuniesz zlecenie instalacji z ewidencji i bezpowrotnie usuniesz bazę danych. Uważaj na możliwą utratę ważnych danych. Przed usunięciem możesz stworzyć kopię zapasową bazy danych w PHPMyAdmin. Ze względów bezpieczeństwa nie usuwamy danych z FTP, użytkownik musi to zrobić ręcznie. Procedurę opisano w kolejnym punkcie.

#2 | BŁĄD: Katalog docelowy /www/domains/swieta.cz nie jest pusty

Instalator instaluje aplikacje w katalogach według wzoru:

 • /www/domains/nazwadomeny.tld – w przypadku domen
 • /www/domains/sub.nazwadomeny.tld – w przypadku subdomen

Katalog, o ile istnieje, nie może zawierać żadnych danych. Znajdujące się w nim ewentualne dane (np. z poprzedniej strony lub wcześniejszych instalacji), nie mogą zostać usunięte automatycznie ze względów bezpieczeństwa. Konieczne będzie zalogowanie się na FTP i ręczne usunięcie / zmiana nazwy katalogu. Uwaga na utratę danych. Jeśli katalog nie zawiera żadnych ważnych danych, usuń go w całości. Jeśli chcesz zachować znajdujące się w nim dane, zmień nazwę katalogu np. przez dodanie jakiegoś znaku na początku jego nazwy.

Potem możesz kontynuować w instalacji.

#3 | BŁĄD: Wybrana domena (ew. subdomena) nie jest skierowana w DNS na dany webhosting

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że domena jest skierowana na webhosting. Instalator zarządza pojedynczymi poleceniami instalacji za pomocą domeny. Użycie wewnętrznego adresu URL webhostingu nie jest możliwe. Nie wystarczy też ustawienie domeny w pliku hosts. Domena musi być skierowana na webhosting.

Děkujeme za zpětnou vazbu!