Webhosting – dodawanie i konfiguracja aliasów

  Administracja, htaccess, Ustawienia

W ramach webhostingu NoLimit możesz całkowicie za darmo ustawić 3 dodatkowe domeny jako aliasy. Możliwe jest także wykupienie usługi dodatkowej „nieograniczona liczba aliasów”, a następnie skierowanie na webhosting dowolnej liczby domen.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące dodania i konfiguracji domeny będącej aliasem.

Domena

Domena nie korzysta z naszych serwerów DNS

Jeśli chcesz dodać domenę, która nie jest rejestrowana u nas i nie korzysta z naszych serwerów DNS, zdecydowanie zalecamy jej przetransferowanie do nas lub ustawienie naszych serwerów DNS.

Jesli mimo wszystko nie chcesz używać naszych serwerów DNS, konieczne będzie ustawienie rekordów: A, AAAA, MX (rekordy MX tylko w przypadku, że chcesz korzystać z poczty e-mail na naszym webhostingu). Potrzebne dane znajdziesz w Panelu Klienta w szczegółach webhostingu.

Domena korzysta z naszych serwerów DNS

Jeśli domena korzysta z naszych serwerów DNS, wystarczy w szczegółach webhostingu dodać alias i zaznaczyć opcję wprowadzić zmiany na naszych serwerach DNS w aliasie domeny. Wszystko zostanie ustawione automatycznie. Zmiany zostaną wprowadzone w całym Internecie w ciągu około 60 minut.

Webhosting

Dodanie aliasu na webhostingu

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta WEDOS
 2. Przejdź do zakładki Usługi hostingowe -> Webhosting, a następnie wybierz webhosting, na którym chcesz dodać alias
 3. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Aliasy
 4. Wprowadź nazwę aliasu
 5. Zaznacz opcję wprowadzić zmiany na naszych serwerach DNS w aliasie domeny
 6. Kliknij przycisk Dodać alias

Wprowadzenie zmian w konfiguracji serwera po dodaniu aliasu może trwać około 30 minut. Wprowadzenie zmian DNS może trwać nawet kilka godzin. Prosimy o cierpliwość.

Odrębna strona na aliasie

Dodany alias jest domyślnie skierowany do folderu www na Twoim webhostingu, tj. na aliasie wyświetli się zawartość domeny głównej. Jeśli na aliasie ma się wyświetlać inna zawartość, konieczne będzie utworzenie specjalnego folderu www/domains/nazwa-aliasu.

Dodatkowych informacji szukaj w instrukcji odrębne strony dla aliasów.

UWAGA!  Dla poprawnego działania aliasu konieczne jest umieszczenie na FTP w folderze /www/ niezmienionego pliku .htaccess, który jest dostępny w powyższej instrukcji.

Odrębne konto FTP dla aliasu

Dla aliasu możesz utworzyć odrębne konto FTP, które skierujesz do katalogu danego aliasu.

 1. W sekcji Webhosting wybierz usługę, u której chcesz dodać nowe konto FTP
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Nowe konto FTP
 3. Wypełnij dane wg wzoru (obrazek poniżej)
 4. Kliknij przycisk utwórz konto FTP
 5. Dane dostępowe zostaną przesłane na e-mail kontaktowy usługi

Możliwe problemy

BŁĄD: Dodanie domeny jako aliasu nie jest możliwe – dla domeny istnieje niezależny webhosting

domena jest przydzielona do innego webhostingu, należy rozpocząć od anulowania tego przypisania

Domena może zostać dodana tylko do jednego webhostingu (bez względu na to, czy chodzi o nazwę webhostingu, czy aliasu). Przed dodaniem domeny należy więc odebrać nazwę u pierwotnego webhostingu lub usunąć ustawiony pierwotnie alias. Nazwą webhostingu może być inna istniejąca już domena, lub dowolna domena z końcówką .xyz. Jeśli chcesz, abyśmy to my odebrali nazwę webhostingu, skontaktuj się z nami. Odebranie aliasu jest proste, wystarczy, że usuniesz nazwę domeny z listy aliasów.

BŁĄD: Dodanie domeny jako aliasu nie jest możliwe – podana domena znajduje się na innym koncie klienta

na potrzeby dodania aliasu/zmiany nazwy obie usługi muszą być dostępne na jednym koncie klienta

Dodanie aliasu lub zmiana nazwy usługi jest możliwa tylko w przypadku, gdy domena i webhosting znajdują się na tym samym koncie klienta. Jest to środek zapobiegawczy przed nadużywaniem domen. Przeniesienie usług między kontami trwa zaledwie chwilę. Po dodaniu aliasu lub zmianie nazwy usługi możesz przenieść ją na pierwotne konto klienta.

BŁĄD: U następujących domen odnotowano problem podczas ich dodawania do certyfikatu Let’s Encrypt

Przy konfiguracji aliasu możesz wybrać opcję natychmiastowego dodania domeny do certyfikatu Let’s Encrypt. Opcja ta będzie działać jedynie w przypadku, że domena została wcześniej skierowana na webhosting. W pozostałych przypadkach należy poczekać na wprowadzenie zmiany w DNS (zazwyczaj do godziny), a następnie dodać certyfikat ręcznie. możesz skorzystać z szybkiego ustawienia.

Děkujeme za zpětnou vazbu!