Rozwiązywanie problemów z FTP

  Webhosting, FTP, WEDOS Disk

Poniższa instrukcja ma zastosowanie w odniesieniu do kont FTP utworzonych na webhostingu oraz usłudze WEDOS Dysk.

Wolny lub zacinający się transfer

  • spróbuj zmienić tryb połączenia FTP aktywny/pasywny
  • skontroluj, czy FTP działa przez interfejs WebFTP (jeśli tak, nie powinno być problemu po naszej stronie)
  • przyczyną problemu może być firewall na Twoim komputerze – wyłącz go na chwilę lub wypróbuj inny komputer
  • przyczyną może być także Twój domowy router, NAT lub firewall – spróbuj pracować z FTP przez inne połączenie (np. z pracy, z domu itp.)
  • wypróbuj inny program FTP

Błędy i ich rozwiązywanie

500 OOPS child died, 500 OOPS: cannot change directory

  • skontroluj, czy istnieje folder, do którego skierowane jest konto FTP
  • jeśli dotyczy to webhostingu, spróbuj naprawić prawa do plików – przejdź do szczegółów webhostingu w Panelu klienta, sekcja Narzędzia w menu po lewej stronie.

530 Login incorrect

Błędnie wprowadzony login i hasło. Jeśli nie jesteś pewien co do poprawności hasła, możesz ustawić je ponownie w Panelu klienta, w szczegółach danego użytkownika usługi hostingowej.

GnuTLS error -12: A TLS fatal alert has been received

Standardowy błąd FTP dla programu FileZilla wersja 3.5.3 i wyższe,który nie obsługuje szyfrowania używanego przez nasze serwery. Użyj niższej wersji programu Filezilla.

Update: 7. 6. 2013 – FileZilla wersja 3.7.2 działa już poprawnie. Niektóre wersje pomiędzy 3.5.3 a 3.7.2 nie działają. Przyczyną jest wewnętrzny błąd programu FileZilla.

SSL connection failed; session reuse required: see require_ssl_reuse

Ten problem może wystąpić w przypadku WinSCP, FileZilla i innych, które korzystają z biblioteki GnuTLS w wersji, która nie obsługuje elementu bezpieczeństwa „SSL reuse”, bez którego nasze serwery odrzucają połączenie. Zaktualizuj program FTP i bibliotekę GnuTLS do najnowszej wersji.

Děkujeme za zpětnou vazbu!