Przedłużenie webhostingu

Każdy webhosting ma określoną datę wygaśnięcia, tj. dzień, gdy kończy się ważność usługi (koniec okresu przedpłaconego). Jeśli nadal chcesz korzystać z usługi, konieczne będzie dokonanie płatności przed aktualną datą wygaśnięcia.

Jeśli nie dojdzie do przedłużenia, webhosting zostanie po dacie wygaśnięcia zawieszony (strona WWW i e-maile), a następnie wraz z wszystkimi danymi całkowicie usunięty.

Nasz system automatycznie generuje zamówienie przedłużenia u wszystkich webhostingów 21 dni przed datą wygaśnięcia i wysyła proformę na e-mail kontaktowy klienta. Webhosting jest przekazany do przedłużenia po przyjęciu płatności na nasze konto.

Zmiana ustawień postępowania przed wygaśnięciem usługi jest możliwa, patrz Ustawienia wygasania i przedłużenia usług.

Za webhosting można płacić jedynie rocznie, przedłużenie usługi o miesiąc, kwartał czy pół roku nie jest możliwe.

Jeśli nie jesteś już zainteresowany przedłużeniem webhostingu i chcesz anulować zamówienie (zrezygnować z usługi), zapoznaj się z informacjami dostępnymi w instrukcji Rezygnacja z usługi.

Manualne wygenerowanie zamówienia przedłużenia

Zamówienie przedłużenia webhostingu można wygenerować kiedykolwiek. W tym celu zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki webhosting, a następnie w szczegółach konkretnej usługi wybierz sekcję Przedłużenie (menu po lewej stronie). Wygenerowana proforma zostanie przesłana na e-mail podany w danych do faktury. Przedłużenie usługi możesz także opłacić za pośrednictwem konta zaliczkowego (jeśli aktywowałeś je wcześniej i posiadasz dostateczną ilość środków).

Po zapłaceniu proformy i przedłużeniu usługi możliwe jest wygenerowanie zamówienia na kolejny rok. W ten sposób możesz opłacić usługę na kilka lat do przodu.

Przeniesienie między kontami a niedostępność faktur

Po przeniesieniu usługi, dla której wygenerowano proformę na inne konto klienta, wspomniana proforma będzie dostępna na pierwotnym koncie klienta. W tym przypadku konieczna będzie aktualizacja danych do faktury. Po wprowadzeniu zmiany nastąpi wygenerowanie nowej proformy. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Děkujeme za zpětnou vazbu!