Konta FTP na webhostingu

Pliki webhostingu są dostępne za pośrednictwem protokołu FTP przy użyciu dowolnego programu, który ten protokół obsługuje.

Po uruchomieniu każdego z webhostingów wytwarzane jest główne konto FTP, które jest skierowane do głównego katalogu webhostingu. Znajdziesz w nim podkatalogi session, tmp i wwwNie usuwaj ich. Treść strony WWW nagraj do katalogu www (patrz Struktura katalogów webhostingu) lub do katalogu domains/twoja-domena.tld.

Uwaga – nie usuwaj folderów session, tmp a www. Jeśli do tego dojdzie, możliwe jest ponowne utworzenie folderów za pośrednictwem klienta FTP. Usunięcie ani zmiana nazwa konta głównego nie jest możliwa.

Każde konto FTP można zamknąć, uniemożliwiając tym samym logowanie nawet przy użyciu poprawnego hasła.

Jeśli masz problem z połączeniem przez FTP, zalecamy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ustawienia niektórych klientów FTP, ewentualnie postępuj wg instrukcji Rozwiązywanie problemów z FTP.

Dodatkowe konta FTP

Na każdym webhostingu można utworzyć dowolną liczbę dodatkowych kont FTP, każde z nich można skierować bądź do głównego katalogu lub do dowolnego podkatalogu (np. do katalogu subdomeny lub aliasu). Po zalogowaniu zyskasz dostęp do plików umieszczonych w danym katalogu oraz jego podkatalogach. Przejście do wyższego poziomu nie będzie możliwe. W ten sposób możesz ograniczyć webmasterom dostęp do plików.

Nazwy kont FTP nie mogą być zupełnie dowolne. Początek nazwy jest zawsze zgodny z identyfikatorem webhostingu (wXXXX), po którym możesz wprowadzić własne oznaczenie o długości max. 20 znaków.

Nowe konto FTP utworzysz, przechodząc w szczegółach konkretnego webhostingu do sekcji Nowe konto FTP. Po utworzeniu konta, na e-mail otrzymasz hasło, które możesz następnie zmienić (Nowe hasło musi spełniać określone przez nas warunki. Przy zmianie lub ustawianiu hasła zostaniesz poinformowany o prawidłowym formacie).

Uwaga – dodatkowe konta FTP można usuwać, ale raz ustawiona nazwa konta nie może być ponownie użyta.

Hasło FTP można przesłać na kilka e-maili. Np. na Twój e-mail oraz e-mail Twojego webmastera.

Zamiana hasła do konta FTP

Uwaga – ponowne przesłanie hasła do Twojego konta FTP nie będzie możliwe, ponieważ haseł ze względów bezpieczeństwa nie przechowujemy. W razie potrzeby nastaw nowe hasło.

Hasło do konta FTP zmienisz po zalogowaniu się do Panelu Klienta na client.wedos.com, w zakładce webhosting, w szczegółach konkretnego webhostingu, z listy kont FTP wybierz ten, dla którego chcesz ustawić nowe hasło. W formularzu dwukrotnie wprowadź nowe hasło i potwierdź zmianę. Przy kolejnym logowaniu wprowadź nowe hasło.

Děkujeme za zpětnou vazbu!