Strona niedostępna po transferze od innego dostawcy hostingu

  Informacje podstawowe, Webhosting

Przykładowe różnice:

  • Inna wersja PHP  – korzystamy z PHP w wersji 5.3, większość dostawców usług hostingowych ma starszą wersję 5.2.  Nie wszystkie elementy są kompatybilne między tymi wersjami.
  • Inny zestaw modułów, dostępnych w PHP – możemy mieć dodatkowe moduły, a inne mogą być u nas niedostępne (lista modułów dostępnych w PHP)
  • Inna konfiguracja PHP  – np. memory_limit, włączone/wyłączone register_globals, włączony/wyłączony safe_mode i inne (przegląd konfiguracji PHP na naszych serwerach)
  • Dozwolone i zakazane komendy w pliku .htaccess – nie wszystko, co potrafi plik .htaccess jest u nas dozwolone. Zakazana jest w szczególności komenda Options – wiersze z tą komendą należy zakomentować (informacje o .htaccess na naszym webhostingu)
  • Inna struktura katalogów strony – np. lokalizacja samej strony, katalogu session itd.

Znaczną część z tych problemów można rozwiązać przez zmianę wersji PHP aplikacji na najnowszą. Dotyczy to np. systemu Joomla, który w starszych wersjach w PHP 5.3 nie działa.

Część problemów może wynikać z konfiguracji Twojej aplikacji. Nie zapomnij na przykład o zmianie danych dostępowych do bazy danych, katalogu do zapisywania session czy plików tymczasowych itp.

Przyczyną występowania problemów mogą być niepoprawne adresy URL występujące na Twojej stronie, zwłaszcza gdy uruchomiłeś stronę na aliasie lub subdomenie – więcej w artykule Aliasy i błędne adresy URL.

Děkujeme za zpětnou vazbu!