Pierwsze kroki w WEDOS

  Webhosting, Informacje podstawowe

1. Przenoszę stronę od innego dostawcy hostingu, jak mam postępować?

Szczegółowe informacje dotyczące transferu strony zawiera artykuł Przeniesienie strony od innego dostawcy hostingu. W przypadku postępowania według niniejszej instrukcji, strona zostanie przeniesiona bez przestojów.

2. Mam jedynie domenę i potrzebuję tylko statycznej strony.

Jeśli masz u nas zarejestrowaną domenę i nie planujesz zakupu webhostingu, możesz skorzystać z MiniWebu, który jest dostępny za darmo. Na MiniWebie możesz stworzyć statyczną stronę (zbudowaną za pomocą HTML, CSS czy JavaSript). Parametry MiniWebu są dostępne tutaj.

Tworzę zupełnie nową stronę

Strony możesz tworzyć bezpośrednio w administracji za pomocą WYSIWYG lub edytora HTML. Szczegółowe informacje dotyczące uruchamiania i administracji MiniWebu znajdziesz w artykule Obsługa miniwebu.

Mam już stronę HTML, chcę je tylko nagrać

MiniWeb nie jest dostępny przez protokół FTP. Jeśli masz już stronę w HTML, najłatwiejszym sposobem na jej przeniesienie jest utworzenie strony o takiej samej nazwie w administracji MiniWebu i skopiowanie kodu HTML strony do edytora MiniWebu.

W tym przypadku konieczna będzie modyfikacja części ścieżek np. do obrazków lub innych plików. Są one nagrywane do folderu files/, w związku z czym nazwę tego folderu powinieneś uwzględnić w ścieżkach w Twoim kodzie. Adres do plików (np. obrazków) będzie wyglądał następująco:

http://www.twojadomena.tld/files/obrazek.jpg

3. Chcę stronę zbudowaną na skrypcie PHP i bazie danych

W przypadku, że chcesz lub posiadasz już aplikację wykorzystującą skrypty PHP i bazę danych, konieczny będzie zakup webhostingu NoLimit lub NoLimit Extra. Porównanie wariantów webhostingu jest dostępne  tutaj.

Po aktywacji webhostingu i otrzymaniu e-maila z danymi dostępowymi do FTP możesz rozpocząć nagrywanie plików przez FTP.

4. W jaki sposób nagram swoje dane na webhosting?

W przypadku webhostingu Nolimit (Nolimit Extra) możesz nagrywać dane za pomocą protokołu FTP (dane dostępowe przesyłamy e-maile po uruchomieniu webhostingu). Do swojego konta FTP możesz się zalogować przez klienta FTP. Masz do wyboru kilkadziesiąt klientów FTP. Do najpopularniejszych należą:

  • Filezilla – instrukcja dostępna tutaj
  • Total Commander – instrukcja dostępna tutaj
  • Eksplorator Windows – instrukcja dostępna tutaj

Podczas łączenia przez FTP, klient FTP może wyświetlać błąd. Informacje o błędach oraz sposób postępowania opisano w artykule Rozwiązywanie problemów z FTP

5. Gdzie nagrać dane?

Podstawowa struktura katalogów nowego hostingu zawiera następujące elementy:

  • session/
  • tmp/
  • www/ – folder www/ zawiera dodatkowo foldery domains/ i subdom/

Pliki stron nagraj do folderu  www/ lub folderu domains/twoja-domena.tld (folder z nazwą Twojej domeny należy utworzyć). Jeśli planujesz uruchomić więcej stron na jednym webhostingu, zalecamy umieszczenie plików w folderze domains/twoja-domena.tld. Dodatkowe informacje znajdziesz w artykule Różne systemy zarządzania treścią na jednym webhostingu.

Nie usuwaj żadnego z wymienionych folderów. Usunięcie, któregokolwiek z folderów może spowodować częściową lub całkowitą niedostępność Twojej strony.

6. Potrzebuję bazy danych, ale nie mam dostępu do phpMyAdmin

Bazę danych utworzysz w Panelu Klienta wg instrukcji Baza danych na webhostingu akapit „Tworzenie i użycie bazy danych”. Po utworzeniu bazy danych na e-mail zostaną Ci przesłane dane dostępowe. Po ich otrzymaniu możesz zalogować się przez pma.wedos.net.

W wiadomości otrzymasz dane dostępowe dla 2 użytkowników, tj. web i admin. Każdy z nich posiada inne prawa i inną rolę. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule  MySQL – prawa do bazy danych.

Użytkownika admin użyj przy instalacji swojej aplikacji i zarządzaniu przez phpMyAdmin. Przy standardowym trybie pracy zalecamy zmianę użytkownika admin na użytkownika web (w pliku konfiguracyjnym Twojej aplikacji). Zwiększysz tym bezpieczeństwo swojej aplikacji.

Import istniejącej bazy danych

Jeśli posiadasz kopię zapasową bazy danych i chcesz ją zaimportować, postępuj wg instrukcji  Import i eksport bazy danych w phpMyAdmin  akapit „Import bazy danych”.

Możliwe problemy podczas importu

Podczas importu mogą występować różne problemy, które uniemożliwią jego dokończenie. Jeśli importowany plik .sql będzie zawierał polecenie:

CREATE DATABASE

Podczas importu wystąpi błąd. Rozwiązaniem będzie usunięcie lub skomentowanie tego wiersza. Użycie tego polecenia jest niedozwolone, ponieważ baza danych już istnieje, a do jej utworzenia przez phpMyAdmin nie masz uprawnień.

Innym bardzo częstym błędem podczas importowania jest niewybranie bazy danych w lewym panelu phpMyAdmin. O wystąpieniu błędu informuje następujący komunikat:

#1046 - No database selected 

7. Chcę utworzyć subdomenę

Subdomenę możesz u nas utworzyć na dwa sposoby. W obydwu przypadkach należy utworzyć nowy folder na FTP. Jeśli chcesz utworzyć subdomenę np. eshop.twoja-domena.tld:

  • W folderze subdom/ utwórz folder eshop/. Nagraniem danych do tego folderu utworzysz działającą subdomenę.
  • W identyczny sposób możesz utworzyć subdomenę w folderze domains/, w tym przypadku należy jednak pamiętać o podaniu kompletnej nazwy domeny, tj. utworzeniu folderu o nazwie eshop.twoja-domena.tld/

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Webhosting – subdomeny

Jednoczesne utworzenie subdomeny w folderze subdom/eshop i domains/eshop.twoja-domena.tld spowoduje wystąpienie błędu „Błąd 500 – Internal Server Error“. W takim przypadku usuń folder, z którego nie korzystasz.

Co w przypadku, gdy subdomena nie działa

Jeśli Twoja subdomena nie działa, tj. wczytuje się nieprawidłowa zawartość strony, w folderze www/ brakuje pliku .htaccess z naszymi regułami. Ten możesz przywrócić za pośrednictwem Panelu Klienta (zakładka Webhositng >Narzędzia>przywróć .htaccess) lub skopiuj go z instrukcji Webhosting – subdomeny

8. Jak założę nową skrzynkę e-mail dla mojej domeny?

Aby założyć nową skrzynkę e-mail, postępuj wg instrukcji E-maile – administracja skrzynkami.

9. Chcę uruchomić kilka domen na jednym webhostingu.

Na jednym webhostingu możesz uruchomić kilka domen 2. poziomu. W podstawowej wersji możesz na webhostingu umieścić jedną domenę główną i trzy aliasy (pod pojęciem „alias” rozumie się domenę 2. poziomu). Dostępność większej liczby aliasów oferujemy w ramach usługi dodatkowej „Nieograniczona liczba aliasów”. Cennik dostępnych usług dodatkowych znajdziesz tutaj.

Instrukcje jak obsługiwać kilka domen 2. poziomu o różnych (identycznych) treściach na jednym webhostingu znajdziesz w artykule  Webhostingodrębne strony dla aliasów.

10. Chcę zainstalować system zarządzania treścią, jak mam postępować?

System zarządzania treścią możesz zainstalować na dwa sposoby. Jeśli jest dostępny w ramach naszego instalatora, dokonasz tego za pomocą kilku kliknięć. Szczegółowe informacje i wykaz systemów instalowanych automatycznie znajdziesz w instrukcji  Webhosting – instalator aplikacji.

System możesz również zainstalować ręcznie. W tym przypadku konieczne jest nagranie danych instalacyjnych do odpowiedniego folderu przez FTP oraz utworzenie bazy danych w administracji.

11. Jak mogę skontrolować zawartość strony, zanim skieruję domenę na webhosting?

Masz dwie możliwości. Możesz skorzystać z naszego adresu wewnętrznego, który znajdziesz w Panelu Klienta w szczegółach danego webhostingu. Adres ten został także przesłany w treści e-maila informującego o uruchomieniu webhostingu.

Adres ma postać:

http://XXXXX.wYY.wedos.ws/

W przypadku stron umieszczonych w folderze domains/ należy podać ścieżkę w formacie:

http://XXXXX.wYY.wedos.ws/domains/vase-domena.tld

Drugą opcją jest zmiana pliku hosts w systemie Windows. Identyczny plik znajdziesz też w OS Linux i OS X.

W swoim komputerze wyszukaj plik: hosts (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc). W edytorze tekstu dodaj następujące wiersze wg wzoru:

adres_IP_serveru twoja_domena
46.28.105.XY www.twoja-domena.cz
46.28.105.XY twoja-domena.cz

Zawartość strony wyświetlana na Twoim komputerze będzie wczytywana z naszych serwerów. Jeśli chcesz przetestować wersję z www i bez www (lub dowolną subdomenę), konieczne będzie dodanie kolejnych rekordów dla wersji z www i bez www (bądź subdomeny).

Po zakończeniu testu przywróć postać pliku hosts do pierwotnej wersji.

Děkujeme za zpětnou vazbu!