htaccess – strony błędów

  Webhosting, htaccess, Ustawienia

Za pomocą pliku .htaccess możesz na webhostingu ustawić strony błędów, które będą się wyświetlały w przypadku wystąpienia któregoś z błędów.

Poleceniem ErrorDocument można w przypadku wystąpienia błędu:

  • ustawić przekierowanie na inny, dowolny adres URL
  • wyświetlić zawartość pewnej strony na tej samej stronie WWW
  • wyświetlić ustawiony komunikat o błędzie

Pierwszym parametrem jest numer błędu, drugim docelowy adres URL, plik lub tekst.

Przykłady

ErrorDocument 500 http://www.example.com/blad.html
ErrorDocument 404 /nie-znaleziono-strony.php
ErrorDocument 401 /logowanie.html
ErrorDocument 403 „Przepraszamy, ale nie masz prawa dostępu do tego pliku”

Kody błędów HTTP

Przykładowe kody błędów, które definiuje protokół HTTP:

  • 401 Unauthorized – wymagana autoryzacja
  • 403 Forbidden – odmowa dostępu
  • 404 Not Found – nie znaleziono strony
  • 500 Internal Server Error – wewnętrzny błąd serwera, przetworzenie żądania nie jest możliwe (np. błąd w skrypcie)

Kompletny wykaz kodów i ich wyjaśnienie: HTTP 1.1 – status code definitions

Děkujeme za zpětnou vazbu!