htaccess – zakaz linkowania obrazków na cudzych stronach

  htaccess, Webhosting

Jeśli nie podoba Ci się, gdy ktoś umieszcza na swoich stronach obrazki, które wczytują się z Twojej strony (w IMG URL widoczny jest adres obrazku na Twojej stronie), możesz temu zapobiec poprzez dodanie  w pliku .htaccess następujących reguł przepisywania.

Zakaz umieszczenia obrazka

# zakaz umieszczania naszych obrazków na cudzych stronach
# (Blocked Inline-Images)
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www\.example\.com/.*$ [NC]
RewriteRule ^.*\.gif$    -                [F]

Ten przykład pracuje z nagłówkiem HTTP_REFERER, w którym przeglądarki przesyłają adres URL strony, z której nastąpiły odwiedziny lub, na którą ma być nagrany jakiś obiekt. W tym przypadku chcemy zapobiec umieszczaniu przez inne osoby obrazków z rozszerzeniem gif z naszej strony na cudzych stronach WWW. W przypadku wczytywania obrazka na innej stronie niż nasza, serwer zwróci odpowiedź Forbidden. Dodatkowo musimy jeszcze rozwiązać sytuację, w której nagłówek HTTP_REFERER jest pusty (przeglądarka ma zakaz jego wysyłania, lub tego nie potrafi).

Podstawienie innego obrazka

# z podstawieniem innego obrazka
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://www\.example\.com/.*$ [NC]
RewriteRule ^.*\.gif$    /stop-stealing-images.gif    [L] 

Wariant poprzedniego przykładu. W tym przypadku nie jest zwracana odpowiedź Forbidden, ale podsuwany inny obrazek.

Děkujeme za zpětnou vazbu!