htaccess – przekierowanie do podkatalogu

  Webhosting, htaccess, Ustawienia

Przy uruchamianiu webhostingu, do Twojego katalogu www zostanie nagrany plik .htaccess zawierający nasze domyślne reguły. Plik umożliwia przekierowanie subdomen oraz aliasów do podkatalogów. Jeśli nasze reguły Ci nie odpowiadają, możesz napisać własne, w których jednoznacznie określisz, w którym katalogu powinna znaleźć się dana domena.

Reguły umieść w pliku .htaccess dostępnym w katalogu www na Twoim webhostingu.

Przykład 1

Przypadek, gdy chcemy, aby zawartość subdomeny franta.example.com znajdowała się w podkatalogu www/franta

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^franta.example.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/franta/
RewriteRule (.*) /franta/$1 [L]

Pierwsza z reguł określa domenę w adresie URL, druga zapobiega zapętleniu reguł przepisywania, ostatni wiersz dokona samego przepisania.

Przykład 2

Jeśli chcesz przekierować kolejne domeny do innych podkatalogów, należy dodać niezbędną liczbę reguł:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.jakis-alias.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jakis/katalog/
RewriteRule (.*) /jakis/katalog/$1 [L]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^subdomena.jakiejs-domeny.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jakis/inny/lkatalog/
RewriteRule (.*) /jakis/inny/katalog/$1 [L]

Przykład 3

Jeśli chcesz, aby działało to u domeny z jak i bez „www” na początku, możesz przed nazwę domeny dodać (www\.)? – oznacza to, że „www” może, ale nie musi występować na początku. Poniższa reguła będzie działała dla domeny www.subdomena.jakiejs.domeny.com  jak i subdomena.jakiejs.domeny.com.

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?subdomena.jakiejs-domeny.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/jakis/inny/katalog/
RewriteRule (.*) /jakis/inny/katalog/$1 [L]
Děkujeme za zpětnou vazbu!