Wysyłanie poczty z aliasu za pośrednictwem interfejsu webmail

  E-maile, Webhosting

Jeśli chcesz wysyłać i otrzymywać pocztę z domeny, która jest przypisana do webhostingu jako alias, możesz skorzystać z tzw. tożsamości. W tym przypadku będziesz mógł wysyłać i odbierać wiadomości e-mail z poszczególnych aliasów za pośrednictwem interfejsu webmail lub klienta Mozilla Thunderbird, gdzie utworzenie oddzielnych skrzynek pocztowych dla poszczególnych domen (aliasów) nie jest możliwe.  

W przypadku korzystania z aliasów skrzynka pocztowa info@first-domain.tld jest taka sama, jak info@second-domain.tld.

Aby korzystać z aliasu, niezbędne jest uprzednie dodanie domeny jako alias w szczegółach danego webhostingu.

Zalecamy ustawienie naszych serwerów DNS u domeny, a przy dodawaniu domeny jako alias wybranie opcji wprowadzić zmiany na naszych serwerach DNS w aliasie domeny.

Jeśli korzystasz z innych serwerów DNS, konieczne będzie ustawienie naszych rekordów MX (adres konkretnego serwera poczty dla Twojego webhostingu znajdziesz w treści e-maila informującego o uruchomieniu webhostingu oraz w Panelu Klienta w szczegółach danego webhostingu).

Interfejs webmail RoundCube

Rozpocznij od zalogowania się do webmaila na adresie webmail.wedos.net.

Po zalogowaniu się, w prawym górnym rogu znajdziesz ikonę koła zębatego Ustawienia.


Na wyświetlonej karcie dostępne będzie menu, z którego należy wybrać opcję Tożsamości. Następnie po kliknięciu przycisku „+” zlokalizowanego w dolnej części menu wyświetli się formularz umożliwiający utworzenie nowego profilu z adresem aliasu. Po jego zapisaniu nowy profil – tożsamość pojawi się w drugiej kolumnie.


Pisząc nową wiadomość lub odpowiadając na już odebrany e-mail, w polu „Od” dostępna będzie rozwijana lista, z której należy wybrać pożądany adres e-mail nadawcy.

Děkujeme za zpětnou vazbu!