Ustawienie domen dla certyfikatu Let’s Encrypt

Szybkie ustawienie

Skorzystaj z procedury szybkiego ustawienia, i nie przejmuj się niczym więcej.

Ręczna konfiguracja

W  Panelu Klienta  możesz tworzyć, edytować i usuwać certyfikaty Let’s Encrypt.

Po zalogowaniu się do  Panelu Klienta  przejdź do sekcji webhosting, wybierz konkretną usługę,  u której chcesz wprowadzić zmiany, a następnie w menu po lewej stronie wybierz opcję HTTPS. Aby skonfigurować Let’s Encrypt, musisz mieć aktywną usługę  obsługa HTTPS na domenie (SNI). Dodatkowe informacje na temat wspominanej usługi dodatkowej znajdziesz w artykule HTTPS na webhostingu. W celu dodania certyfikatu Let’s Encrypt kontynuuj wybraniem opcji ustawienia domen certyfikatu.

Dodawanie domen do Lets Encrypt i konfiguracja certyfikatu

Dodawanie

Aby dodać domenę lub domeny do certyfikatu Let’s Encrypt, kliknij przycisk Dodać domeny dostępny bezpośrednio pod informacjami o certyfikacie.

W tabeli wyboru domen dostępnej w górnej części wyświetlonego formularza użyj pola checkbox, aby wybrać domeny, które chcesz uwzględnić w certyfikacie.  

  • Domena 2. poziomu – dla wybranej domeny uwzględni w certyfikacie domenę 2. poziomu (domena.tld)
  • Subdomena www – dla wybranej domeny uwzględni w certyfikacie subdomenę www (www.domena.tld)

Dla hurtowej konfiguracji możesz zaznaczyć następujące pola wyboru (checkboxy):

  • Uwzględnić wszystkie domeny webhostingu – jeśli jest wybrana, zostanie uwzględniona główna domena webhostingu + wszystkie aliasy.
  • Uwzględnić domenę 2. poziomu dla wszystkich domen webhostingu – jeśli jest wybrana, zostaną uwzględnione wybrane domeny 2. poziomu (domena.tld).
  • Uwzględnić subdomenę www dla wszystkich domen webhostingu – jeśli jest wybrana, zostaną uwzględnionwe wszystkieg domeny webhositngu, włącznie z aliasami oraz subdomeną www (www.domena.tld).

Okno poniżej umożliwia zbiorcze wprowadzenie wybranych subdomen, które należy oddzielić przecinkiem. Jeśli dla każdej z podanych subdomen chcesz dodać wariant z www, zaznacz checkbox do każdej subdomeny dodać wariant z www.

Po kliknięciu przycisku Dodać domeny nastąpi weryfikacja podanych domen. W przypadku nieprawidłowości w górnej części formularza pojawi się pole z konkretnymi błędami dotyczącymi danej domeny. Wszystkie błędy należy najpierw rozwiązać, a domeny, których ten problem dotyczy dodać do certyfikatu później.

Wprowadzanie zmian

W tym momencie Twoje domeny i subdomeny mają status nowa i oczekują na wprowadzenie zmian. Aby tego dokonać, kliknij przycisk Wprowadzić zmiany. Okno przeglądarki będzie migać co kilka minut  – okno będzie aktualizowane co 5 sekund. Po pomyślnej weryfikacji certyfikat zostanie wygenerowany w ciągu 20 minut. W przypadku znacznej liczby domen czas oczekiwania może się wydłużyć nawet o kilkadziesiąt minut. Prosimy o cierpliwość.

Jeśli nie chcesz czekać z otwartym oknem przeglądarki lub okno przez przypadek zamknąłeś, nie musisz się z tego powodu stresować. Niemniej jednak zalecamy późniejszą kontrolę, czy certyfikat został faktycznie wygenerowany. Pomyślne wygenerowanie certyfikatu poznasz po statusie danej domeny, który zmieni się na aktywny.

Synchronizacja domen

Kliknięcie przycisku Synchronizować domeny wprowadzi ustawienia zgodnie z ostatnim ważnym certyfikatem. Wynikiem synchronizacji będzie utrata wszystkich niezastosowanych wcześniej zmian

Usuwanie wybranych

Jeśli chcesz usunąć z certyfikatu którąś z domen, oznacz ją na liście domen, a następnie kliknij przycisk Usuń wybrane. Tym sposobem doszło do zmiany certyfikatu. Konieczne będzie więc wprowadzenie zmian poprzez kliknięcie przycisku Wprowadzić zmiany. Nastąpi ponowne wygenerowanie certyfikatu.

Stany błędów lub walidacja wybranych

W przypadku wystąpienia błędu statusu domeny, wprowadzenie zmian nie będzie możliwe. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe za pomocą przycisku waliduj wybrane. Po kliknięciu przycisku zostanie przeprowadzona nasza wewnętrzna kontrola. Jeśli wszystko przebiegnie bez zarzutu, a błąd statusu domeny zostanie wyeliminowany, możesz zatwierdzić wprowadzenie zmian, wspominanym już przyciskiem Wprowadzić zmiany. Jeśli nie dojdzie do walidacji, a błędny status domeny nadal będzie się wyświetlał, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Ustawienie HTTPS na stronie

Do konfiguracji HTTPS na stronie możesz wykorzystać następujące reguły .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R=301,L]
Header set Content-Security-Policy "upgrade-insecure-requests;"
Děkujeme za zpětnou vazbu!