E-maile – administracja skrzynkami

  Webhosting, Administracja, E-maile

Za pośrednictwem Panelu Klienta można zakładać, edytować i usuwać skrzynki e-mail.

Po zalogowaniu na adresie client.wedos.com przejdź do zakładki Usługi hostingowe ->Webhosting, po czym klikając na nazwę konkretnej usługi, przejdź do jej szczegółów. Następnie z menu po lewej stronie wybierz opcję Skrzynki e-mail. Wyświetli się lista skrzynek e-mail utworzonych w ramach danego webhostingu. Po lewej stronie będą widoczne dwie ikony, pierwsza z nich służy do otwierania szczegółów skrzynki, druga do jej usunięcia.

Zakładanie / edycja skrzynki e-mail

Aby założyć nową skrzynkę, z menu po lewej stronie wybierz opcję Nowa skrzynka e-mail, aby edytować już istniejącą, kliknij ikonę lupy, zlokalizowaną po lewej stronie nazwy konkretnej skrzynki.

Skrzynka

Przy zakładaniu skrzynki zacznij od podania Nazwy skrzynki, która jest jednocześnie jej głównym aliasem. Po utworzeniu skrzynki zmiana nazwy nie będzie możliwa.

W formularzu możesz podać kolejne Aliasy, oddziel je średnikiem. Wiadomości adresowane, któremuś z aliasów zostaną doręczone do tej skrzynki.

Hasło

Przy zakładaniu skrzynki ustaw swoje hasło. Przy edycji, w przypadku, gdy nie chcesz zmieniać hasła, pola pozostaw puste.

Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, w tym jeden mały znak, jeden wielki znak, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. Hasło nie może w sobie zawierać nazwy skrzynki czy też prymitywnych ciągów takich jak 12345, aaaaa, admin, hasło, passwd czy password.

Przekierowanie

Do pola Wszystkie przychodzące wiadomości przesyłać na e-mail możesz wprowadzić jeden lub więcej adresów e-mail oddzielonych średnikiem, na które mają być przesyłane odebrane wiadomości.

Zaznacz Usunąć przekierowane wiadomości, jeśli chcesz, aby wiadomości zostały po usunięte po przekierowaniu.

Zezwolenia i limity skrzynki

W tej sekcji możesz ustawić uprawnienia i ograniczenia dla danej skrzynki pocztowej. Jeśli nie wprowadzisz żadnych wartości, będą obowiązywały limity określone dla domeny. Logowanie, wysyłanie i doręczanie jest domyślnie włączone.

  • Zezwolenie lub zakazanie Logowania na IMAP/POP3
  • Zezwolenie lub zakazanie Wysyłania e-maili przez SMTP
  • Zezwolenie lub zakazanie Doręczania e-maili. Przejawia się jako komunikat o błędzie po stronie nadawcy.

Aby ustawić limit Rozmiaru skrzynki, wprowadź pożądaną wielkość w MB. Po przekroczeniu limitu, wiadomości adresowane do tej skrzynki zostaną odrzucone.

Dzienna liczba wysłanych wiadomości to liczba wiadomości, którą możesz zostać wysłana przez użytkownika w ciągu jednego dnia. Wiadomości wysyłane do kilku adresatów jednocześnie są liczone, jakby były wysłane do każdego z nich osobno.

Pozostałe ustawienia

W ostatniej sekcji możliwe jest włączenie opcji Zapisywania spamu do oddzielnego folderu oraz Wysyłania z dowolnego adresu utworzonego w ramach usługi.

Jeśli opcja „Zapisywać spam do oddzielnego folderu” jest włączona, wtedy spam zostanie umieszczony w odrębnym folderze (opcja niedostępna przy użyciu protokołu POP3).

Jeśli opcja „Wysyłanie z jakiegokolwiek adresu w ramach usługi” jest włączona, w e-mailu nadawcy możliwe będzie podanie dowolnego adresu e-mail o nazwie jakiejkolwiek domeny powiązanej z usługą, tj. zarówno na domenie głównej, jak i aliasie. W ten sposób możesz wysyłać e-mail z adresu, dla którego nie została utworzona żadna skrzynka.

Jak to wygląda z aliasami na webhostingu?

Na jednym webhostingu możesz obsługiwać kilka domen. Strony WWW są zupełnie odrębne, ale skrzynki e-mail są współdzielone przez wszystkie domeny na webhostingu. Możliwe jest utworzenie tylko jednego zestawu skrzynek e-mail, wszystkie skrzynki będą dostępne z wszystkimi domenami na webhostingu. Poczta przychodząca będzie wymieszana (skorzystaj z filtrów, żeby rozdzielić wiadomości do folderów), wiadomości będą wysyłane z adresu, pod którym zalogowałeś się do klienta poczty.

Przykład
Webhosting: wedos.cz, ustawione aliasy wedos.euwedos.comwedos.net
Skrzynki: infotest

W takiej sytuacji możesz używać skrzynek pocztowych z każdą z domen:

info@wedos.cz | info@wedos.eu | info@wedos.com | info@wedos.net
test@wedos.cz | test@wedos.eu | test@wedos.com | test@wedos.net

Nadal będą to jedynie dwie skrzynki info i test.

Często zadawane pytania

W jaki sposób założę skrzynkę dla domeny dodanej jako alias?

Wystarczy, że założysz skrzynkę dla domeny głównej. Skrzynka będzie automatycznie dostępna dla wszystkich domen będących aliasami. Do skrzynki możesz zalogować się za pośrednictwem webmaila.

W jaki sposób doręczę e-mail na adres domeny będącej aliasem, np. na info@wedos.net?

Wyślij e-mail tak jak zwykle, podając w adresie odbiorcy e-mail, na który ma zostać doręczona wiadomość. W tym przypadku info@wedos.net.

W jaki sposób odeślę e-mail ze skrzynki, której nazwa domeny jest aliasem, np. test@wedos.eu?

Logując się do swojego klienta poczty e-mail, użyj nazwy użytkownika test@wedos.eu – nie ma znaczenia, czy logujesz się przez webmail, czy klienta poczty.

Děkujeme za zpětnou vazbu!