WAPI – komenda domain-transfer

  WAPI (interfejs API)

Komenda domain-transfer służy do przetransferowania domeny od innego rejestratora do nas.

Polecenie jest synchroniczne tylko dla domen .CZ i .EU, co oznacza, że w przypadku wprowadzenia poprawnego kodu autoryzacyjnego, transfer jest realizowany natychmiast, a wynik jest znany od razu. W przypadku pozostałych domen transfer jest asynchroniczny, wynik zostanie przesłany przez system notyfikacji.

OSTRZEŻENIE! W przypadku transferu każdej domeny wymagane jest, aby Abonent domeny zaakceptował warunki rejestracji domen. Nasze warunki korzystania wymagają, abyś zapoznał Twoich klientów z naszymi warunkami oraz warunkami rejestracji domen konkretnego rejestru! Niezastosowanie się do tego może w razie sporu o domenę doprowadzić do jej utraty bez odszkodowania.

W przypadku tego polecenia istnieje ograniczenie max. 100 zapytań o dostępność domeny na godzinę. Dodatkowych informacji szukaj tutaj.

Parametry

 • name – nazwa domeny włącznie z końcówką, obowiązkowo
 • auth_info – kod autoryzacyjny – obowiązkowo
 • owner_c – identyfikator kontaktu Abonenta – parametr obowiązkowy tylko dla rejestrów, które go wymagają (sk, eu, gTLD)
 • dns – konfiguracja serwerów DNS domeny – opcjonalnie; dostępna tylko u tych rejestrów, które umożliwiając zmianę serwerów DNS podczas transferu (eu, gTLD)
 • rules – imię i nazwisko osoby, która zaakceptowała nasze warunki i warunki rejestracji domen konkretnego rejestru (zazwyczaj Abonent domeny)

Parametr „dns” – konfiguracja serwerów DNS

Niektóre rejestry umożliwiają zmianę serwerów DNS podczas transferu domeny (eu, gTLD).

Możliwe wartości parametru DNS:

 1. parametr dns nie został podany = zachowuje konfigurację serwerów DNS domeny sprzed transferu. Przy transferze nastąpi weryfikacja aktualnych serwerów DNS. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, transfer może zakończyć się błędem (gTLD)
 2. parametr dns jest pusty = przy transferze zostaną ustawione serwery DNS WEDOS
 3. parametr dns zawiera konfigurację serwerów DNS = przy transferze zostaną ustawione serwery DNS podane w parametrze dns

Przykład konfiguracji serwera DNS w parametrze dns:

 • XML 
  <dns> <server> <name>ns1.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns2.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns.transfering-domain-name.tld</name> <addr_ipv4>9.8.7.6</addr_ipv4> <addr_ipv6>ff01::101</addr_ipv6> </server> </dns>
 • JSON – serwery muszą być ponumerowane! 
  „dns”: { „array”: { „server1”: { „name”: „ns1.dns-server-host.tld” // adresa 1. DNS serveru }, „server2”: { „name”: „ns2.dns-server-host.tld” // adresa 2. DNS serveru }, „server3”: { „name”: „ns.transfering-domain-name.tld”, // adresa 3. DNS serveru „addr_ipv4”: „9.8.7.6”, // IPv4 GLUE „addr_ipv6”: „ff01::101” // IPv6 GLUE } } }

Zwracane wartości

 • 1000 – domena została przetransferowana pomyślnie
 • 1001 – zlecenie transferu zostało przyjęte, oczekuje na realizację (transfer niektórych domen nie następuje od razu, o wyniku zostaniesz poinformowany za pośrednictwem systemu notyfikacji, więcej informacji w artykule WAPI – notyfikacje)
 • 2100 – brak obowiązkowego parametru
 • 2101 – nieprawidłowy format parametrów
 • 2201 – błędny wybór TLD
 • 2202 – błędny format nazwy domeny
 • 2204 – nie podano identyfikatora kontaktu Abonenta domeny
 • 2207 – nieprawidłowy identyfikator kontaktu Abonenta domeny
 • 2210 – nieprawidłowy format serwerów DNS
 • 2215 – nie wprowadzono hasła autoryzacyjnego (auth_info), które jest wymagane dla tej domeny
 • 2245 – nie zaakceptowano
 • 2246 – błąd danych akceptacji
 • 2252 – przekroczono limit zapytań o weryfikację domeny
 • 2263 – hasło autoryzacyjne jest krótsze niż wymagana minimalna długość
 • 2271 – nieprawidłowy format hasła autoryzacyjnego
 • 3001 – nieprawidłowa waluta konta zaliczkowego
 • 3003 – nieprawidłowe dane do faktury dla konta zaliczkowego
 • 3207 – domena jest już u nas zarejestrowana
 • 3208 – transfer nie jest możliwy z powodu zbliżającej się daty wygaśnięcia
 • 3217 – nawiązanie połączenia z rejestrem nie powiodło się
 • 3218 – transfer nie jest możliwy
 • 3219 – istnieje niedokończone zlecenie na transfer tej domeny
 • 3220 – domena jest już przez nas ewidowana
 • 3226 – transfer domeny nie powiódł się
 • 3227 – błąd autoryzacji w rejestrze domen
 • 3258 – przerwa w dostępności rejestru
 • 3266 – transfer nie jest możliwy, okres ważności domeny upłynął
 • 3267 – nie rozpoznano autorytatywnych serwerów DNS domeny
 • 4002 – odliczenie kwoty z konta zaliczkowego nie powiodło się
 • 4003 – utworzenie okresu rozliczeniowego nie powiodło się
 • 4206 – ustalenie, czy transfer domeny jest możliwy nie powiodło się -błąd połączenia
 • 4209 – ustalenie typu transferu nie powiodło się (i/bez przedłużenia)
 • 5001 – wewnętrzny błąd logowania
 • 5002 – oszacowanie ceny za transfer nie powiodło się
 • 5004 – przerwa w dostępności systemu faktur i płatności

Zwracane dane

Po pomyślnym dokończeniu transferu domeny zwracane są następujące pozycje:

 • num – numer zamówienia
 • expiration – data wygaśnięcia domeny

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>domain-transfer</command>
 <clTRID>HHUt</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <auth_info>oz4agwR6</auth_info>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Nowak</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
<code>1000</code>
<result>OK</result>
<timestamp>1286874431</timestamp>
<clTRID>LNjH</clTRID>
<svTRID>1286874431.6516.30471</svTRID>
<command>domain-transfer</command>
<data>
<num>1311001074</num>
<expiration>2011-10-12</expiration>
</data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!