WAPI – komenda domain-create

  WAPI (interfejs API), Domeny

Aby zarejestrować domenę za pomocą WAPI, użyj polecenia domain-create. Polecenie jest synchroniczne, tzn. rejestracja domeny odbywa się online. Należy mieć jednak na uwadze, że proces rejestracji domeny może potrwać 5-20 sekund, w zależności od obciążenia naszego systemu i docelowego rejestru domeny.

OSTRZEŻENIE! W przypadku rejestracji każdej domeny wymagane jest, aby Abonent domeny zaakceptował warunki rejestracji domen. Nasze warunki korzystania wymagają, abyś zapoznał Twoich klientów z naszymi warunkami oraz warunkami rejestracji domen konkretnego rejestru! Niezastosowanie się do tego może w razie sporu o domenę doprowadzić do jej utraty bez odszkodowania.

W przypadku tego polecenia  istnieje ograniczenie max. 100 zapytań o dostępność domeny na godzinę. Dodatkowych informacji szukaj tutaj.

Parametry

 • name – nazwa domeny włącznie z końcówką, obowiązkowo
 • period – liczba lat, obowiązkowo
 • nsset – NSSET dla domen .cz – obowiązkowo (dns lub nsset)
 • dns – ustawienie DNS – obowiązkowo (dns lub nsset)
 • owner_c – kontakt Abonenta – obowiązkowo
 • admin_c – kontakt administratora – opcjonalnie
 • rules – imię i nazwisko osoby, która zaakceptowała nasze warunki i warunki rejestracji domen konkretnego rejestru (zazwyczaj Abonent domeny)

Niezbędne jest podanie  nsset lub dns.

Parametr „dns” – konfiguracja serwerów DNS

Tylko w przypadku, gdy nie podano parametru nsset.

Możliwe wartości parametru DNS:

 1. parametr dns jest pusty = zostaną użyte ustawienia domyślne (zostaną ustawione serwery DNS WEDOS). Uwaga, parametr DNS jest wymagany, tylko pusty!
 2. parametr dns zawiera konfigurację serwerów DNS = nie może być użyty w przypadku domen .cz (każdy rekord musi zawierać pole name, opcjonalnie addr_ip4 addr_ip6, poszczególne serwery są zagnieżdżone w elemencie server )

Przykład konfiguracji serwera DNS w parametrze dns:

 • XML 
  <dns> <server> <name>ns1.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns2.dns-server-host.tld</name> </server> <server> <name>ns.transfering-domain-name.tld</name> <addr_ipv4>9.8.7.6</addr_ipv4> <addr_ipv6>ff01::101</addr_ipv6> </server> </dns>
 • JSON – serwery muszą być ponumerowane! 
  „dns”: { „array”: { „server1”: { „name”: „ns1.dns-server-host.tld” // adresa 1. DNS serveru }, „server2”: { „name”: „ns2.dns-server-host.tld” // adresa 2. DNS serveru }, „server3”: { „name”: „ns.transfering-domain-name.tld”, // adresa 3. DNS serveru „addr_ipv4”: „9.8.7.6”, // IPv4 GLUE „addr_ipv6”: „ff01::101” // IPv6 GLUE } } }

Zwracane wartości

 • 1000 – domena została zarejestrowana pomyślnie
 • 1001 – zlecenie rejestracji zostało przyjęte (rejestracja niektórych domen nie następuje od razu, o wyniku zostaniesz poinformowany za pośrednictwem systemu notyfikacji, więcej informacji w artykule WAPI – notyfikacje)
 • 3002 – niewystarczająca ilość środków na koncie zaliczkowym
 • 3201 – nazwa domeny jest zajęta
 • 3204 – domena jest w kwarantannie
 • 3205 – domena jest zarezerwowana
 • 3206 – nazwa domeny jest zablokowana
 • 2201 – nieobsługiwane TLD
 • 2203 – nieprawidłowy okres
 • 3221 – tworzenie nie powiodło się
 • 4207 – tworzenie nie powiodło się – błąd połączenia

Zwracane dane

Po pomyślnej rejestracji domeny w węźle data zwracane są następujące pozycje:

 • num – numer zamówienia
 • expiration – data wygaśnięcia domeny
 • credit – informacje o stanie konta zaliczkowego po dokończeniu operacji
  • amount – pozostała kwota
  • currency – waluta

Przykład 1: Utworzenie domeny z ustawieniem DNS WEDOS

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bc4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <period>1</period>
 <dns></dns>
 <owner_c>_ID_KONTAKTU_MAJITELE_</owner_c>
 <admin_c>_ID_KONTAKTU_ADMINA_</admin_c>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Nowakk</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
<code>1000</code>
<result>OK</result>
<timestamp>1286356644</timestamp>
<clTRID>a44B</clTRID>
<svTRID>1286356644.0246.21616</svTRID>
<command>domain-create</command>
<data>
<num>1311000863</num>
<expiration>2011-10-06</expiration>
</data>
</response>

Przykład 2: Rejestracja domeny z użyciem własnego NSSET

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bc4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 <period>3</period>
 <nsset>TESTNSSET</nsset>
 <owner_c>_ID_KONTAKTU_MAJITELE_</owner_c>
 <admin_c>_ID_KONTAKTU_ADMINA_</admin_c>
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Nowak</lname>
 </rules>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
<code>1000</code>
<result>OK</result>
<timestamp>1286356644</timestamp>
<clTRID>a44B</clTRID>
<svTRID>1286356644.0246.21616</svTRID>
<command>domain-create</command>
<data>
<num>1311000863</num>
<expiration>2011-10-06</expiration>
</data>
</response>

Przykład 3: Rejestracja domeny z użyciem listy serwerów DNS

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>202b62bc4646281f97d225db1249840c8452dd8f</auth>
 <command>domain-create</command>
 <clTRID>a44B</clTRID>
 <data>
 <name>example.eu</name>
 <period>1</period>
 <dns>
  <server>
  <name>ns.wedos.net</name>
  </server> 
  <server> 
  <name>ns.wedos.cz</name> 
  </server> 
 </dns> 
 <owner_c>c1049663X</owner_c> 
 <rules>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Nowak</lname>
 </rules>
 </data> 
</request>

odpowiedź XML:

<response>
<code>1000</code>
<result>OK</result>
<timestamp>1286356644</timestamp>
<clTRID>a44B</clTRID>
<svTRID>1286356644.0246.21616</svTRID>
<command>domain-create</command>
<data>
<num>1311000863</num>
<expiration>2011-10-06</expiration>
</data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!