WAPI – komenda account-list

Za pomocą tego polecenia zyskasz historię transakcji na koncie zaliczkowym w wybranym okresie.

Parametry

  • date_from – początkowa data wybranego okresu
  • date_to – końcowa data wybranego okresu

Zwracane wartości

  • 1000 – w porządku
  • 3004 – błędne dane wejściowe – nie podano daty od i do
  • 3005 – błędne dane wejściowe – błędne daty

Zwracane dane

Polecenie zwróci wykaz pozycji z konta zaliczkowego

Przykład

zapytanie XML:

<request>
<user>tester</user>
<auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
<command>account-list/command>
<clTRID>ngfNVDQxhWf3</clTRID>
<data>
<date_from>2013-01-01</date_from>
<date_to>2013-03-31</date_to>
</data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
<code>1000</code>
<result>OK</result>
<timestamp>1365149913</timestamp>
<clTRID>ngfNVDQxhWf3</clTRID>
<svTRID>1365149913.8683.29010.1</svTRID>
<command>account-list</command>
<data>
<3068>
<ID>3068</ID>
<type>payment</type>
<num>3113000018</num>
<description>test.cz</description>
<amount>-125.00</amount>
<bill_num></bill_num>
<bill_date></bill_date>
<blocked>0</blocked>
<created_date>2013-01-17 13:36:14</created_date>
</3068>
<3121>
<ID>3121</ID>
<type>payment</type>
<num>3313000052</num>
<description>15 GB HDD, 512 MB RAM, 1 proc., CentOS 6.3</description>
<amount>-110.00</amount>
<bill_num></bill_num>
<bill_date></bill_date>
<blocked>0</blocked>
<created_date>2013-03-21 16:10:04</created_date>
</3121>
</data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!