WAPI – wykaz kodów powrotu

Podstawowa klasyfikacja kodów powrotu:

 • 1xxx – polecenie wykonane pomyślnie.
 • 2xxx – nieprawidłowe zapytanie (na przykład brakujące elementy wejściowe,ich niepoprawny format lub wartość).
 • 3xxx – błąd obiektu docelowego – nie można wykonać żądanej akcji, obiekt nie posiada odpowiedniego statusu (na przykład przy próbie rejestracji zajętej już domeny, …).
 • 4xxx – błąd przy wykonywaniu polecenia (np. niedostępność rejestru domen, błąd komunikacji)
 • 5xxx – status lub błąd wewnętrzny naszego systemu

1xxx – w porządku

 • 1000 OK
 • 1001 Request pending
 • 1002 Notification aquired
 • 1003 Empty notifications queue

12xx – notyfikacje systemowe

 • 1200 Domain transfered out

2xxx – niepoprawne zapytanie – ogólnie

 • 2000 Request parse error
 • 2001 Invalid request – required parameter missing: user
 • 2002 Invalid request – required parameter missing: auth
 • 2003 Invalid request – required parameter missing: command
 • 2004 Invalid request – only one data element is allowed
 • 2005 Invalid request – clTRID parameter is too long
 • 2006 Requests limit exceeded
 • 2007 Invalid request – maximum request size exceeded
 • 2008 Invalid request – request is too complex
 • 2009 Invalid request – request is empty
 • 2010 Unknown command
 • 2011 Command disabled
 • 2050 Authentication failure
 • 2051 Access not allowed from this IP address
 • 2052 IP adress temporarily blocked due to too many failed requests
 • 2100 Required parameter missing
 • 2101 Parameters mismatch
 • 2102 Invalid request – input data encoding mismatch
 • 2150 Notification polling not allowed for this account
 • 2151 Notification does not exist

22xx – niepoprawne zapytanie – domeny

 • 2201 Unsupported TLD
 • 2202 Invalid or unsupported domain name format
 • 2203 Invalid period
 • 2204 Invalid request – required parameter missing: owner_c
 • 2205 Invalid request – required parameter missing: domain
 • 2206 Invalid request – internal error
 • 2207 Invalid request – invalid format: owner_c
 • 2208 Invalid request – invalid format: admin_c
 • 2209 Invalid request – invalid format: nsset
 • 2210 Invalid request – invalid format: dns
 • 2211 Invalid request – too many DNS servers
 • 2212 Invalid request – required parameter missing: nsset
 • 2213 Invalid request – required parameter missing: dns
 • 2214 Invalid request – duplicate DNS entry
 • 2215 Invalid request – required parameter missing: auth info
 • 2216 Invalid or unsupported contact name format
 • 2217 Invalid request – invalid contact data
 • 2218 Invalid request – contact identificator is created automatically
 • 2219 Invalid request – required parameter missing: company
 • 2220 Invalid request – required parameter missing: fname
 • 2221 Invalid request – required parameter missing: lname
 • 2222 Invalid request – required parameter missing: email
 • 2223 Invalid request – invalid format: email
 • 2224 Invalid request – required parameter missing: email2
 • 2225 Invalid request – invalid format: email2
 • 2226 Invalid request – required parameter missing: phone
 • 2227 Invalid request – invalid format: phone
 • 2228 Invalid request – required parameter missing: fax
 • 2229 Invalid request – invalid format: fax
 • 2230 Invalid request – required parameter missing: ic
 • 2231 Invalid request – invalid format: ic
 • 2232 Invalid request – required parameter missing: dic
 • 2233 Invalid request – invalid format: dic
 • 2234 Invalid request – required parameter missing: addr_street
 • 2235 Invalid request – required parameter missing: addr_city
 • 2236 Invalid request – required parameter missing: addr_zip
 • 2237 Invalid request – required parameter missing: addr_country
 • 2238 Invalid request – invalid format: addr_country
 • 2239 Invalid request – required parameter missing: addr_state
 • 2240 Invalid request – required parameter missing in other data
 • 2241 Invalid request – invalid format in other data
 • 2242 Invalid request – invalid status
 • 2243 Invalid request – function SendAuthInfo is not allowed for this domain
 • 2244 Invalid request – contact transfer is not allowed for this TLD
 • 2245 Invalid request – rules agree missing
 • 2246 Invalid request – invalid format: rules agree
 • 2247 Invalid or unsupported NSSET name format
 • 2248 Invalid request – invalid NSSET data
 • 2249 Invalid request – NSSET transfer is not allowed for this TLD
 • 2250 Invalid request – domain check – max. query hour limit exceeded
 • 2251 Invalid request – domain check failed, try again later
 • 2252 Invalid request – domain transfer check – max. query hour limit exceeded
 • 2253 Invalid request – invalid format: addr_zip

23xx – niepoprawne zapytanie – DNS

 • 2301 Invalid request – WDNS domain – invalid type format
 • 2302 Invalid request – WDNS domain – required parameter missing: primary_ip
 • 2303 Invalid request – WDNS domain – invalid primary_ip format
 • 2304 Invalid request – WDNS domain – invalid axfr_enabled format
 • 2305 Invalid request – WDNS domain – required parameter missing: axfr_ips
 • 2306 Invalid request – WDNS domain – invalid axfr_ips format
 • 2308 Invalid request – WDNS domain – invalid ns format
 • 2309 Invalid request – WDNS domain – invalid rdtype format
 • 2310 Invalid request – WDNS domain – rows count limit reached
 • 2311 Invalid request – WDNS domain – invalid name format
 • 2312 Invalid request – WDNS domain – invalid name format for this rdtype
 • 2313 Invalid request – WDNS domain – invalid CNAME for this name
 • 2314 Invalid request – WDNS domain – invalid rdata format for this rdtype
 • 2315 Invalid request – WDNS domain – invalid TTL
 • 2316 Invalid request – WDNS domain – this row exists
 • 2317 Invalid request – WDNS domain – invalid TTL limit
 • 2318 Invalid request – WDNS domain – unsupported action for secondary domain
 • 2319 Invalid request – WDNS domain – unsupported action for primary domain
 • 2320 Invalid request – WDNS domain – invalid or unsupported new domain name format
 • 2321 Invalid request – WDNS domain – unsupported TLD of new domain name
 • 2322 Invalid request – WDNS domain – maximum user domains count exceeded

30xx – błąd obiektu docelowego – ogólnie

 • 3001 Billing error – invalid currency
 • 3002 Billing error – insufficient credit
 • 3003 Account error – undefined contact data

32xx – błąd obiektu docelowego – domeny

 • 3201 Domain is registered
 • 3202 Domain is not available (unknown reason)
 • 3203 Domain is not available
 • 3204 Domain is not available, quarantine
 • 3205 Domain is not available, reserved
 • 3206 Domain is not available, blocked
 • 3207 registered by target registrar
 • 3208 Transfer not allowed, expiration too close
 • 3209 Domain send auth info failed
 • 3210 Domain send auth info failed: domain is not available
 • 3211 Contact owner_c is not available’
 • 3212 Contact admin_c is not available
 • 3213 Contact send auth info failed: contact is not available
 • 3214 NSSET is not available
 • 3215 Contact send auth info failed
 • 3216 Domain info failed
 • 3217 NSSET send auth info failed
 • 3219 Domain already pending for transfer
 • 3220 Domain is already registered in our system
 • 3221 Domain create failed
 • 3222 Domain open failed
 • 3223 Domain authentication error
 • 3224 Domain renew failed
 • 3225 Domain update DNS failed
 • 3226 Domain transfer failed
 • 3227 Domain transfer failed – authorization error
 • 3228 Contact is not supported
 • 3229 Contact is not available
 • 3230 Contact create failed
 • 3231 Contact is already registered
 • 3232 Contact is not available (unknown reason)
 • 3233 Contact is not available
 • 3234 Contact is not available, quarantine
 • 3235 Contact is not available, reserved
 • 3236 Contact is not available, blocked
 • 3237 Contact is already registered by target registrar
 • 3238 Contact update – authorization error
 • 3239 Contact update failed
 • 3240 Contact transfer – authorization error
 • 3241 Contact transfer failed
 • 3242 NSSET is not supported
 • 3243 NSSET is not available
 • 3244 NSSET create failed
 • 3245 NSSET is registered
 • 3246 NSSET is not available (unknown reason)
 • 3247 NSSET is not available
 • 3248 NSSET is not available, quarantine
 • 3249 NSSET is not available, reserved
 • 3250 NSSET is not available, blocked
 • 3251 NSSET is registered by target registrar
 • 3252 NSSET update – authorization error
 • 3254 NSSET update failed
 • 3255 NSSET transfer – authorization error
 • 3256 NSSET transfer failed
 • 3257 NSSET send auth info failed: NSSET is not available

33xx – błąd obiektu docelowego – WDNS

 • 3301 WDNS domain delete failed
 • 3302 WDNS domain add failed
 • 3303 WDNS domain exists
 • 3304 WDNS domain update failed
 • 3305 WDNS domain user locked
 • 3306 WDNS domain is deleted
 • 3307 WDNS domain row add failed
 • 3308 WDNS domain row delete failed
 • 3309 WDNS domain row ID does not exists
 • 3310 WDNS domain row update failed
 • 3311 WDNS domain copy failed
 • 3312 WDNS new domain exists

40xx – błąd przy wykonywaniu – ogólnie

 • 4000 Internal error
 • 4001 Internal exception
 • 4002 Billing error – credit deduction failed
 • 4003 Billing error – billing failed

42xx – błąd przy wykonywaniu – domeny

 • 4201 Domain check failed, try again later
 • 4202 Contact owner_c is not available, try again later
 • 4203 Contact admin_c is not available, try again later
 • 4204 NSSET is not available, try again later
 • 4205 Domain info failed, try again later
 • 4206 Domain transfer check failed, try again later
 • 4207 Domain create failed, try again later
 • 4208 Domain renew failed, try again later
 • 4209 Domain transfer failed, try again later
 • 4210 Domain update DNS failed, try again later
 • 4211 Contact check failed, try again later
 • 4212 Contact is not available, try again later
 • 4213 Contact create failed, try again later
 • 4214 Domain send auth info failed, try again later
 • 4215 Contact update failed, try again later
 • 4216 Contact transfer failed, try again later
 • 4217 Contact send auth info failed, try again later
 • 4218 NSSET check failed, try again later
 • 4219 NSSET create failed, try again later
 • 4220 NSSET update failed, try again later
 • 4221 NSSET transfer failed, try again later
 • 4222 NSSET send auth info failed, try again later

5xxx – status lub błąd wewnętrzny

 • 5000 Fatal error
 • 5001 Internal authentication error
 • 5002 Internal pricing error
 • 5003 Out of order
Děkujeme za zpětnou vazbu!