WAPI – przykład v PHP

Poniższy skrypt wymaga rozszerzenia curl. Zastąp zmienne $login i $wpass  loginem do Panelu Klienta i hasłem do interfejsu WAPI (hasło zapisane w ustawieniach WAPI, nie chodzi o hasło do Panelu Klienta).

// parametry zapytania XML
$login = 'tester';
$wpass = 'fdsaasdf';
$auth = sha1($login.sha1($wpass).date('H', time()));
$command = 'ping';
$cltrid = 'test_req_1';

// zestawienie XML
$request = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
 <user>'.$login.'</user>
 <auth>'.$auth.'</auth>
 <command>'.$command.'</command>
 <clTRID>'.$cltrid.'</clTRID>
</request>';

// adres
$url = 'https://api.wedos.com/wapi/xml';

// dane POST
$post = 'request='.urlencode($request);

// inicjalizacja cURL session
$ch = curl_init();

// ustawienie danych URL i POST
curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POST,true);
curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS,$post);

// odpowiedź chcemy jako wartość zwrotną curl_exec()
curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);

// czas, przez jaki skrypt oczekuje na odpowiedź
curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,100);

// wywoływanie
$res = curl_exec($ch);

// wynik wyjściowy
echo '<pre>'.htmlspecialchars(print_r($res, true)).'</pre>';

Byl pro Vás tento návod užitečný?