WAPI – kontakty domen PL

  Kontakt, WAPI (interfejs API)

Każdy rejestr domen w inny sposób zarządza kontaktami. Obowiązują różne zasady dla identyfikatorów kontaktów, różny jest zakres danych uznawanych za obowiązkowe itp. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis kontaktu dla domen PL.

Nazwa kontaktu

Przy tworzeniu kontaktu domeny PL nie ma możliwości wprowadzenia własnej nazwy, zawsze jest generowana automatycznie.

Szczegóły kontaktu

Dane company a legal_type można podać jedynie przy tworzeniu kontaktu, późniejsza edycja nie będzie możliwa. W przypadku, że w kontakcie jako formę prawną wybrano osoba fizyczna (legal_type=individual), nie będzie również możliwa edycja fname lname.

 • company – firma
 • fname – imię – obowiązkowo
 • lname – nazwisko- obowiązkowo
 • email – e-mail – obowiązkowo
 • phone – telefon w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • fax – fax w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • addr_street – adres – ulica – obowiązkowo
 • addr_city – adres – miejscowość – obowiązkowo
 • addr_zip – kod pocztowy – obowiązkowo
 • addr_country – kraj (dwuliterowy kod ISO kraju – małymi literami, rejestr akceptuje wszystkie kraje) – obowiązkowo
 • addr_state – województwo
 • legal_type – typ podmiotu – obowiązkowo
  • company – organizacja (tylko w przypadku, że wypełniono pole company)
  • individual – osoba fizyczna (tylko w przypadku, gdy nie jest wypełnione pole company)

Przykład

Dyspozycja utworzenia kontaktu w rejestrze NASK będzie wyglądać następująco:

minimum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>pl</tld>
 <contact>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>jan.novak@example.com</email>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <legal_type>individual</ident_type>
 </contact>
 </data>
</request>

maximum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>pl</tld>
 <contact>
  <company>Great Silver Eye</company>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>novak@example.com</email>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <fax>+011 987654321</fax>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <addr_state>Jihočeský</addr_state>
  <legal_type>company</legal_type>
 </contact>
 </data>
</request>
Děkujeme za zpětnou vazbu!