WAPI – kontakty domen globalnych

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Każdy rejestr domen w inny sposób zarządza kontaktami. Obowiązują różne zasady dla identyfikatorów kontaktów, różny jest zakres danych uznawanych za obowiązkowe itp. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis kontaktu dla domen globalnych.

Nazwa kontaktu

Przy tworzeniu kontaktu dla domeny globalnej nie ma możliwości wprowadzenia własnej nazwy, zawsze jest generowana automatycznie.

Szczegóły kontaktu

 • company – firma
 • fname – imię – obowiązkowo
 • lname – nazwisko- obowiązkowo
 • email – e-mail – obowiązkowo
 • phone – telefon w formacie +XXX XXXXXXXXX – obowiązkowo
 • fax – fax w formacie +XXX XXXXXXXXX
 • dic – NIP
 • addr_street – adres – ulica – obowiązkowo
 • addr_city – adres – miejscowość – obowiązkowo
 • addr_zip – kod pocztowy – obowiązkowo
 • addr_country – kraj (dwuliterowy kod ISO, małymi literami, rejestr akceptuje wszystkie kraje) – obowiązkowo
 • addr_state – województwo

Przykład

Dyspozycja utworzenia kontaktu dla domeny globalnej będzie wyglądać następująco:

minimum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>com</tld>
 <contact>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>jan.novak@example.com</email>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
 </contact>
 </data>
</request>

maximum:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>8b91c1b94fd9a4488dc3d9160eebbf25c0b2a03f</auth>
 <command>contact-create</command>
 <data>
 <tld>com</tld>
 <contact>
  <company>Great Silver Eye</company>
  <fname>Jan</fname>
  <lname>Novák</lname>
  <email>novak@example.com</email>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <fax>+011 987654321</fax>
  <dic>CZ12345678</dic>
  <addr_street>Zelená 1568</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>12345</addr_zip>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <addr_state>Jihočeský</addr_state>
 </contact>
 </data>
</request>
Děkujeme za zpětnou vazbu!