WAPI – komenda nsset-transfer

  WAPI (interfejs API), NSSETy

Użyciem komendy zmienisz rejestratora NSSET na nas. NSSET może być użyty jedynie dla domen CZ.

Parametry:

 • tld – TLD
 • name – nazwa NSSET
 • auth_info – hasło autoryzacyjne NSSET

Zwracane wartości:

 • 1000 = OK
 • 2100 = brak parametru obowiązkowego
 • 2101 = nieprawidłowe parametry wejściowe
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2209 = błąd składni
 • 2215 = brak auth_info
 • 2247 = nieprawidłowa nazwa NSSET
 • 2249 = transfer NSSET dla tej TLD nie jest dozwolony
 • 3214 = błąd – nie wczytano NSSET
 • 3242 = NSSET nie jest obsługiwany
 • 3251 = NSSET jest już zarejestrowany u rejestratora docelowego
 • 3255 = błąd autoryzacji
 • 3256 = transfer NSSET nie powiódł się
 • 4204 = nie wczytano NSSET – błąd połączenia
 • 4221 = transfer NSSET nie powiódł się – błąd połączenia

Zwracane dane

Komenda nie zawraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fb82be1466331148816bdbac855a6b1bd4e24b81</auth>
 <command>nsset-transfer</command>
 <clTRID>5346</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <name>TEST</name>
 <auth_info>Xbhpn8ga</auth_info>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>3251</code>
 <result>NSSET is already registered by target registrar</result>
 <timestamp>1288166851</timestamp>
 <clTRID>5346</clTRID>
 <svTRID>1288166851.4416.23467.1</svTRID>
 <command>nsset-transfer</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!