WAPI – komenda nsset-create

  WAPI (interfejs API), NSSETy

Komenda nsset-create służy do utworzenia nowego NSSETu. NSSET tworzy lista serwerów ns, każdy serwer zawiera pozycję name, ewentualnie także jego adresy IP. Możesz też ustawić kontakt techniczny, w innym przypadku zostanie ustawiony domyślny (WEDOS). NSSET może być użyty jedynie u domen .CZ.

Parametry

 • tld – TLD
 • name – nazwa NSSET
 • dns – lista serwerów ns, każda pozycja zawiera informacje o danym serwerze ns
  • serwer
   • name – nazwa
   • addr_ipv4 – adres IPv4
   • addr_ipv6 – adres IPv6
 • tech_c – kontakt techniczny – parametr opcjonalny

Zwracane wartości

 • 1000 = OK, NSSET utworzony
 • 2201 = błędnie podana TLD
 • 2210 = nieprawidłowy format pola serwera ns
 • 2211 = zbyt dużo serwerów ns
 • 2216 = błędna składnia kontaktu technicznego
 • 2247 = nieobsługiwany format NSSET
 • 3228 = brak wsparcia dla pracy z kontaktami
 • 3229 = błąd przy wczytywaniu kontaktu
 • 3242 = NSSET jest niedostępny
 • 3244 = utworzenie NSSETu nie powiodło się
 • 3245 = NSSET jest już zarejestrowany
 • 3246 = niedostępny
 • 3247 = niedostępny
 • 3248 = niedostępny – kwarantenna
 • 3249 = niedostępny – zarezerwowany
 • 3250 = niedostępny – zablokowany
 • 3251 = już zarejestrowano
 • 4212 = błąd połączenia
 • 4218 = kontrola nie powiodła się – błąd komunikacji
 • 4219 = utworzenie nie powiodło się – błąd komunikacji

Zwracane dane

W przypadku pomyślnej realizacji, w węźle data zwraca:

 • nsset – nazwa utworzonego NSSET

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>ae58a4590c1f5b1ace8edbb0c4fd1cdb1e724dec</auth>
 <command>nsset-create</command>
 <clTRID>9344</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <name>TEST</name>
 <dns>
  <server>
  <name>ns.wedos.net</name>
  </server>
  <server>
  <name>asdf.wedos.com</name>
  </server>
 </dns>
 <tech_c>TESTER</tech_c>
 </data>
</request>

odpowiedź XML odpověď:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288163117</timestamp>
 <clTRID>9344</clTRID>
 <svTRID>1288163117.8597.16559.1</svTRID>
 <command>nsset-create</command>
 <data>
 <nsset>TEST</nsset>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!