WAPI – komenda domain-send-auth-info

  WAPI (interfejs API)

Aby przesłać hasło autoryzacyjne domeny, użyj komendy domain-send-auth-info.

System haseł autoryzacyjnych jest używany tylko dla domen czeskich (CZ) i globalnych (COM, NET, …).

Po zrealizowaniu zapytania, na e-mail Abonenta zostanie przesłane hasło autoryzacyjne domeny.

Parametry wejściowe

  • name – nazwa domeny – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

  • 1000 – hasło autoryzacyjne zostało przesłane na e-mail Abonenta
  • 2243 – przesłanie auth_info dla tej domeny nie jest możliwe
  • 3209 – wysłanie auth_info nie powiodło się
  • 3210 – wysłanie auth_info nie powiodło się – domena jest niedostępna
  • 3222 – wczytanie domeny nie powiodło się
  • 3223 – domena nie znajduje się na Twoim koncie klienta
  • 4214 – wysłanie auth_info nie powiodło się – błąd połączenia – ponów próbę później

Zwracane dane

Poza wartościami zwrotnymi nie są zwracane żadne inne dane.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>domain-send-auth-info</command>
 <clTRID>4304</clTRID>
 <data>
  <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1287668523</timestamp>
 <clTRID>4304</clTRID>
 <svTRID>1287668523.9646.2021.1</svTRID>
 <command>domain-send-auth-info</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!