WAPI – komenda domain-info

  WAPI (interfejs API)

Komenda domain-info służy do uzyskania informacji o konkretnej domenie. Może być użyta tylko dla domen znajdujących się pod Twoim kontem użytkownika.

Parametry

 • name – nazwa domeny włącznie z końcówką – obowiązkowo

Zwracane wartości

 • 1000 – zapytanie przebiegło pomyślnie, element danych zawiera informacje o domenie
 • 3222 – wczytanie obiektu domeny nie powiodło się
 • 3216 – wczytanie informacji o domenie nie powiodło się
 • 3223 – domena nie znajduje się na Twoim koncie klienta
 • 4205 – błąd połączenia z rejestrem

Zwracane dane

W przypadku pomyślnej realizacji element danych zawiera informacje o domenie. Rodzaj informacji, jakie zostaną zwrócone, zależy od typu domeny oraz innych czynników. Poniżej zamieszono najważniejsze z nich:

 • name – nazwa domeny
 • status – status domeny
 • owner_c – Abonent domeny
 • setup_date – data rejestracji
 • expiration – data wygaśnięcia
 • dns – lista serwerów ns
 • own_* – pozycje z prefixem own_ – informacje o Abonencie domeny

Część danych o domenie lub jej Abonencie mogą być ukryte. Wtedy opisane są wartością HIDDEN.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>e347aa51858cf6b6c017ae5d060fefca1b9dba38</auth>
 <command>domain-info</command>
 <clTRID>5XDV</clTRID>
 <data>
 <name>example.cz</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1286950265</timestamp>
 <clTRID>5XDV</clTRID>
 <svTRID>1286950265.6432.15843</svTRID>
 <command>domain-info</command>
 <data>
 <domain>
  <name>example.cz</name>
  <status>ok</status>
  <owner_c>HAWAI</owner_c>
  <nsset>WEDOS</nsset>
  <reg_owner>REG-FRED_B</reg_owner>
  <reg_creator>REG-FRED_B</reg_creator>
  <setup_date>2010-10-11 17:45:03</setup_date>
  <expiration>2011-10-11</expiration>
  <reg_update></reg_update>
  <updated_date></updated_date>
  <transfer_date></transfer_date>
  <dns>
  <server>
   <name>ns.wedos.net</name>
   <addr_ipv4></addr_ipv4>
   <addr_ipv6></addr_ipv6>
  </server>
  <server>
   <name>ns.wedos.cz</name>
   <addr_ipv4></addr_ipv4>
   <addr_ipv6></addr_ipv6>
  </server>
  <server>
   <name>ns.wedos.sk</name>
   <addr_ipv4></addr_ipv4>
   <addr_ipv6></addr_ipv6>
  </server>
  </dns>
  <own_company>YYYYYYZZZZZZZXXXXXXXX23</own_company>
  <own_name>Standa Contact Tester</own_name>
  <own_lname>Tester</own_lname>
  <own_fname>Standa Contact</own_fname>
  <own_email>HIDDEN</own_email>
  <own_email2></own_email2>
  <own_phone>HIDDEN</own_phone>
  <own_fax>HIDDEN</own_fax>
  <own_ic></own_ic>
  <own_dic>HIDDEN</own_dic>
  <own_taxpayer></own_taxpayer>
  <own_addr_street>Testovací 777</own_addr_street>
  <own_addr_city>Testov</own_addr_city>
  <own_addr_zip>12345</own_addr_zip>
  <own_addr_country>cz</own_addr_country>
  <own_addr_state>jižní čechy</own_addr_state>
  <admin_c>HAWAI</admin_c>
  <own_other>
  <notify_email>HIDDEN</notify_email>
  <ident_type>HIDDEN</ident_type>
  <ident>HIDDEN</ident>
  </own_other>
 </domain>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!