WAPI – komenda dns-row-detail

  WAPI (interfejs API), WDNS

Zwraca szczegółowe informacje o jednym konkretnym rekordzie DNS domeny.

Aby uzyskać wykaz wszystkich rekordów domeny, użyj komendy dns-rows-list.

Parametry

 • name = nazwa domeny – parametr obowiązkowy
 • row_id = ID rekordu – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
 • 2318 = wykonanie tej operacji u domeny zapasowej nie jest możliwe
 • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
 • 3223 = odmowa dostępu
 • 3305 = edycja domeny zablokowana
 • 3306 = domena jest usunięta
 • 3309 = podany rekord DNS nie istnieje u domeny

Zwracane dane data

 • row = rekord
  • ID = ID rekordu
  • name = nazwa rekordu
  • ttl = TTL rekordu
  • rdtype = typ rekordu
  • rdata = dane rekordu
  • changed_date = data zmiany
  • author_comment = komentarz

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>fa6745cd496a02ba8a4ea7e850422ffc8f3bb76b</auth>
 <command>dns-row-detail</command>
 <data>
 <domain>example.com</domain>
 <row_id>904</row_id>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291202872</timestamp>
 <svTRID>1291202872.7976.439.1</svTRID>
 <command>dns-row-detail</command>
 <data>
 <row>
  <ID>904</ID>
  <name></name>
  <ttl>1800</ttl>
  <rdtype>MX</rdtype>
  <rdata>1 asdf.com</rdata>
  <changed_date>2010-11-24 11:33:37</changed_date>
  <author_comment></author_comment>
 </row>
 </data>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!