WAPI – komenda dns-domain-delete

  WAPI (interfejs API), WDNS

Użycie tej komendy spowoduje usunięcie domeny z DNS, włącznie ze wszystkimi rekordami DNS. Nasze serwery DNS przestaną rozpoznawać domenę.

Parametry

  • name = nazwa domeny – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

  • 1000 = ok
  • 3222 = otwieranie domeny nie powiodło się
  • 3223 = odmowa dostępu
  • 3301 = usunięcie rekordu nie powiodło się
  • 3305 = edycja domeny zablokowana
  • 3306 = domena jest usunięta

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>dns-domain-delete</command>
 <data>
  <name>example.com</name>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291125900</timestamp>
 <svTRID>1291125900.6323.22602.1</svTRID>
 <command>dns-domain-delete</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!