WAPI – komenda dns-domain-copy

  WAPI (interfejs API), WDNS

Użycie tej komendy spowoduje dodanie nowej domeny do DNS, z tym że jej ustawienia i rekordy zostaną skopiowane od innej istniejącej już domeny.

Parametry

 • name = nazwa istniejącej domeny – parametr obowiązkowy
 • name_new = nazwa nowej domeny – parametr obowiązkowy

Zwracane wartości

 • 1000 = ok
 • 2201 = nieobsługiwana TLD
 • 2202 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa domeny
 • 2320 = nieprawidłowa lub nieobsługiwana nazwa nowej domeny
 • 2321 = nieobsługiwana TLD nowej nazwy domeny
 • 2322 = przekroczono limit liczby domen w DNS na użytkownika
 • 3222 = otwarcie domeny nie powiodło się
 • 3223 = odmowa dostępu
 • 3305 = edycja domeny zablokowana
 • 3306 = domena jest usunięta
 • 3311 = kopiowanie nie powiodło się
 • 3312 = nowa domena już istnieje w DNS

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>ae58a4590c1f5b1ace8edbb0c4fd1cdb1e724dec</auth>
 <command>dns-domain-copy</command>
 <data>
 <name>priklad.cz</name>
 <name_new>example.com</name_new>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1291193736</timestamp>
 <svTRID>1291193736.7881.8254.1</svTRID>
 <command>dns-domain-copy</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!