WAPI – komenda contact-send-auth-info

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Jeśli nie znasz hasła autoryzacyjnego kontaktu, za pomocą tej komendy prześlesz je na podany w kontakcie e-mail.

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – nazwa kontaktu

Zwracane wartości

 • 1000 = OK
 • 2201 = nieprawidłowa TLD
 • 2216 = nieprawidłowa nazwa kontaktu
 • 2243 = wysyłanie auth_info niedozwolone
 • 3213 = kontakt jest niedostępny
 • 3215 = wysłanie hasła nie powiodło się
 • 3228 = domena nie obsługuje kontaktu
 • 4217 = wysyłanie hasła nie powiodło się – błąd komunikacji

Zwracane dane

Komenda nie zwraca żadnych danych.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>1dab009ffad905de60b14d6ba3c8a9c00326a220</auth>
 <command>contact-send-auth-info</command>
 <clTRID>6084</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <cname>TESTER</cname>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288114371</timestamp>
 <clTRID>6084</clTRID>
 <svTRID>1288114371.3555.14481.1</svTRID>
 <command>contact-send-auth-info</command>
</response>
Děkujeme za zpětnou vazbu!