WAPI – komenda contact-info

  WAPI (interfejs API), Kontakt

Komenda zwraca szczegółowe informacje o kontakcie.

Dla domen .CZ funkcjonuje system haseł autoryzacyjnych, który pozwala na wyświetlanie ukrytych w kontakcie danych. Komenda contact-info może być wywołana dla każdego istniejącego kontaktu, co może spowodować, że poufne dane przechowywane w kontakcie trafią w niepożądane ręce. Dlatego też dane są częściowo ukryte, a ujawnienie kompletnych danych następuje po wprowadzeniu hasła autoryzacyjnego.

W naszym systemie rejestrujemy dane o osobach, które utworzyły kontakt, czy też wprowadziły poprawne hasło autoryzacyjne kontaktu. Tym osobom udostępniamy informacje bez konieczności ponownego podawania hasła w komendzie.

Parametry

 • tld – TLD
 • cname – nazwa kontaktu
 • auth_info – hasło autoryzacyjne kontaktu – parametr opcjonalny (jeśli domena je obsługuje, wprowadzenie hasła ujawni ukryte w kontakcie informacje)

Zwracane wartości

 • 1000 – informacje o kontakcie zostały pobrane pomyślnie
 • 2201 – błędna TLD
 • 2216 – błędna składnia kontaktu
 • 3228 – brak wsparcia dla pracy z kontaktami
 • 3229 – błąd przy wczytywaniu kontaktu
 • 4212 – błąd połączenia

Zwracane dane

W przypadku pomyślnej realizacji (kod 1000) w węźle contact zwróci informacje o kontakcie.

Przykład użycia

zapytanie XML:

<request>
 <user>tester</user>
 <auth>463870369aef393f3b82274107c9ade4b5b2a414</auth>
 <command>contact-info</command>
 <clTRID>0094</clTRID>
 <data>
 <tld>cz</tld>
 <cname>TEST</cname>
 </data>
</request>

odpowiedź XML:

<response>
 <code>1000</code>
 <result>OK</result>
 <timestamp>1288084718</timestamp>
 <clTRID>0094</clTRID>
 <svTRID>1288084718.8477.32412.1</svTRID>
 <command>contact-info</command>
 <data>
 <contact>
  <contact_id>TEST</contact_id>
  <status>linked</status>
  <name>Honza tester</name>
  <company></company>
  <addr_street>Zlá 132</addr_street>
  <addr_city>Minas Morgull</addr_city>
  <addr_zip>13245</addr_zip>
  <addr_state></addr_state>
  <addr_country>vg</addr_country>
  <phone>+011 123456789</phone>
  <email>tester@example.com</email>
  <fax></fax>
  <reg_owner>REG-FRED_A</reg_owner>
  <reg_creator>REG-FRED_B</reg_creator>
  <reg_update>REG-FRED_B</reg_update>
  <created_date>2010-10-22 10:15:27</created_date>
  <updated_date>2010-10-22 15:10:19</updated_date>
  <transfer_date>2010-10-25 12:15:47</transfer_date>
  <fname>Honza</fname>
  <lname>Tester</lname>
  <email2></email2>
  <ic></ic>
  <dic></dic>
  <taxpayer></taxpayer>
  <disclose></disclose>
  <other>
  <notify_email>tester@example.com</notify_email>
  <ident_type></ident_type>
  <ident></ident>
  </other>
 </contact>
 </data>
</response>
 
Děkujeme za zpětnou vazbu!