WAPI – domeny

Do zarządzania domenami przez WAPI służą następujące komendy.

Praca z domenami

Praca z kontaktami w rejestrach

Praca z NSSET-ami w rejestrach domen

Dotyczy tylko domen .CZ

Byl pro Vás tento návod užitečný?