VPS – zwiększanie parametrów

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Wariant serwera wirtualnego na wyższy możesz zmienić kiedykolwiek. Możliwe jest zwiększenie tylko na wariant, dostępny w naszej ofercie, tj:

 • 15 GB HDD, 1 GB RAM, 1 proc. 
 • 30 GB HDD, 2 GB RAM, 1 proc. 
 • 60 GB HDD, 4 GB RAM, 2 proc. 
 • 90 GB HDD, 6 GB RAM, 2 proc. 
 • 120 GB HDD, 8 GB RAM, 3 proc.

W przypadku VPS SSD dostępne są następujące warianty:

 • 15 GB HDD, 2 GB RAM, 1 proc. 
 • 30 GB HDD, 4 GB RAM, 1 proc. 
 • 60 GB HDD, 8 GB RAM, 2 proc. 
 • 120 GB HDD, 16 GB RAM, 4 proc. 
 • 180 GB HDD, 24 GB RAM, 6 proc.
 • 240 GB HDD, 32 GB RAM, 8 proc.

Inne kombinacje nie są dostępne.

Istotne informacje:

 • Dla zwiększenia parametrów konieczny jest przestój. Czas trwania przestoju jest zależny od ilości danych, które są zapisane na dysku VPS. Szacuje się, że 10 GB zajętego miejsca = 3 minuty zwiększania parametrów.
 • Ze względu na fakt, że nastąpi restart serwera, upewnij się, że serwer jest skonfigurowany w taki sposób, aby po starcie, wszystkie usługi zostały uruchomione poprawnie.
 • Zwiększenie parametrów nie spowoduje utraty danych.
 • Zmiana wariantu na niższy nie jest możliwa, jest to zbyt skomplikowane pod względem technicznym. W tym przypadku zalecamy zamówienie nowego VPS z niższymi parametrami i przesłanie rezygnacji z aktualnej usługi.
 • Procesu zwiększania parametrów nie można cofnąć. Po zmianie wariantu na wyższy zmiana parametrów na niższe nie jest możliwa.

Sposób postępowania dla zwiększenia parametrów

Nowi Klienci mogą zlecić zwiększenie parametrów za pośrednictwem Panelu Klienta.

 1. Przed rozpoczęciem zwiększania parametrów należy wyłączyć VPS. Poprawnie ukończ działanie systemu operacyjnego, a następnie wyłącz serwer. W przeciwnym razie wyłączenie serwera zostanie wymuszone.
 2. Panelu Klienta otwórz szczegóły konkretnego VPS, w menu po lewej stronie wybierz Zmiana wariantu na wyższy, w formularzu wybierz nowy wariant, a następnie kliknij przycisk Zmienić wariant. Proces zostanie rozpoczęty.
 3. Poczekaj, aż zmiana wariantu zostanie dokończona (proces trwa ok. 5-20 minut). Prosimy o cierpliwość.
 4. Po dokończeniu serwer zostanie włączony automatycznie.
 5. Prosimy o sprawdzenie, czy nastąpiło automatyczne zwiększenie partycji i systemu plików. Jeśli to nie nastąpiło, dokonaj zwiększania manualnie, wg instrukcji poniżej.

Po wprowadzeniu zmiany najpóźniej kolejnego dnia roboczego otrzymasz fakturę z 7-dniowym terminem zapłaty wystawioną na kwotę odpowiadającą proporcjonalnej cenie za usługę określoną względem końca ważności webhostingu, w przypadku, gdy posiadasz dostateczny kredyt, opłata zostanie automatycznie pobrana z konta zaliczkowego (więcej informacji o płatnościach dodatkowych).

Rozszerzenie systemu plików

Przy zmianie wariantu VPS dojdzie do zwiększenia dostępnej przestrzeni dyskowej, konieczne będzie jednak rozszerzenie systemu plików, który jest dostępny na dysku.

Linuxowe serwery wirtualne z zainstalowanym przez nas systemem począwszy od stycznia 2013 r., automatycznie zwiększą partycję i system plików podczas uruchamiania.

W przypadku serwerów Linux zainstalowanych przed 2013 r., serwerów Windows, czy innych systemów, które Klient zainstalował samodzielnie, nie dojdzie do automatycznego rozszerzenia systemu plików. Klient musi tego dokonać manualnie, sposób postępowania zależy od używanego na dysku systemu operacyjnego i systemu plików.

W systemie Linux należy najpierw zwiększyć partycję, a w niej następnie system plików.

UWAGA! Rozszerzenia systemu plików dokonaj samodzielnie, tylko w przypadku, gdy naprawdę wiesz, co robisz. W przeciwnym razie możesz łatwo i nieodwracalnie uszkodzić dane na dysku.

Jeśli nie jesteś pewien jak tego dokonać, i korzystasz z preinstalowanego przez nas Linuxa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta przez formularz kontaktowy, udostępnij hasło użytkownika root, a rozszerzenia systemu plików dokonają bezpłatnie nasi technicy.

VPS Linux z naszą konfiguracją przed 2013 rokiem/Linux z własnego image

Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko w przypadku korzystania z preinstalowanego przez nas systemu Linux przed 2013 rokiem lub systemu operacyjnego Linux zainstalowanego z własnego pliku image! W przeciwnym razie procedura będzie zapewne inna – konieczne będzie zwiększenie którejś z partycji (jeśli będzie to możliwe) lub dodanie nowej.

Aby zwiększyć przestrzeń dyskową, należy wykonać 3 kroki:

 • zwiększyć odpowiednią partycję przez program fdisk (zwiększenie partycji = usunie partycję i utworzy nową, większą z identycznym początkiem)
 • restartować VPS (żeby jądro zaczęło używać nową tablicę partycji)
 • w powiększonej partycji zwiększyć system plików poleceniem resize2fs

Najpierw trzeba zyskać informacje o nazwach dysków i partycji na Twoim VPS:

 • /dev/vda – nowsza wersja Linuxa, połączone przez virtio
 • /dev/sda – nowsza wersja Linuxa, bez virtio (emulacja urządzenia IDE)
 • /dev/hda – starsza wersja Linuxa (emulacja urządzenia IDE)

Będziemy tutaj pracować z wariantem /dev/vda, niemniej jednak sposób postępowania jest jednakowy dla wszystkich.

Preinstalowane przez nas VPS mają następujące partycje:

 • /dev/vda1, 300 MB, połączone jako /boot, zawiera jądro Linuxa – nie ingeruj w tę partycję
 • /dev/vda2, pozostała przestrzeń na dysku, połączono jako / – tę partycję potrzebujemy zwiększyć

Zaczniemy od zwiększenia partycji /dev/vda2, uruchomimy program fdisk:

fdisk /dev/vda

Użyj polecenia p, aby zyskać wykaz partycji i zapisz sobie początkową pozycję partycji vda2 (wartość w kolumnie start – taka sama jak pozycja końcowa partycji vda1). Przykładowy wykaz poniżej (skrócony):

Command (m for help): p

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/vda1 * 3 612 307200 83 Linux
/dev/vda2 612 62415 31148936 83 Linux

Widzimy tutaj, że vda2 zaczyna na pozycji 612.

Teraz za pomocą polecenia d usuń partycję nr 2:

Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2

Poleceniem n ponownie utworzysz partycję nr 2, która musi zaczynać na tej samej pozycji (tutaj 612), last cylinder użyj domyślnej wartości (partycja będzie aż do całkowitego rozmiaru dysku):

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 2
First cylinder (1-62415, default 1): 612
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (612-62415, default 62415):
Using default value 62415

Poleceniem p skontroluj, czy układ partycji jest poprawny, a przede wszystkim, czy vda2 naprawdę zaczyna się dokładnie w tej samej pozycji co oryginał.

Zapisz zmiany i ukończ program fdisk poleceniem w.

Teraz za pomocą polecenia reboot restartuj serwer, aby upewnić się, że jądro Linuxa korzysta z nowej tablicy partycji.

Po restarcie VPS wykonaj ostatni krok – zwiększenie systemu plików w zwiększonej partycji. Użyj polecenia resize2fs, zwiększenie odbywa się on-line i nie wpływa na dostępność danych na dysku.

resize2fs /dev/vda2

Linux z LVM

Jeśli sam zainstalowałeś system i korzystasz z LVM, sposób postępowania jest następujący.

W tym przypadku nie ingerujemy do już istniejących partycji, zamiast tego tworzymy nową partycję za pomocą fdisk (np. vda3).

Po dodaniu partycji restartuj VPS.

Nową partycję (tutaj vda3) dodamy teraz do LVM, polecenia są mniej więcej takie same (mogą się różnić):

 • pvcreate /dev/vda3 (inicjalizacja partycji vda3 do użycia z LVM, vda3 – nowa partycja utworzona fdiskem)
 • vgextend GRUPA /dev/vda3 (nazwę grupy, którą chcesz rozszerzyć, zyskasz poleceniem lvs – kolumna VG)
 • /dev/mapper/GRUPA-JEDNOSTKA (nazwę jednostki zyskasz w identyczny sposób jak nazwę grupy – kolumna LV)
 • lvextend –size +15G /dev/mapper/GRUPA-JEDNOSTKA (rozszerzenie o 15GB)
 • resize2fs /dev/GRUPA/JEDNOSTKA (rozszerzenie aktualnego filesystemu nad LVM)
Děkujeme za zpětnou vazbu!