VPS – zmiana hasła KVM

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Za pośrednictwem administracji VPS możesz zmienić hasło, z którego korzystasz w kliencie VNC (np. program ssVNC) dla zdalnego dostępu do monitora, klawiatury i myszy serwera wirtualnego (KVM).

UWAGA!  Zmiana hasła zostanie wprowadzona aż po całkowitym wyłączeniu i ponownym włączeniu VPS, soft reset systemu operacyjnego jest niewystarczający. Zmiana hasła podczas pracy serwera nie jest możliwa. Dlatego najpierw zmień hasło zgodnie z poniższymi instrukcjami, następnie całkowicie wyłącz serwer (poweroff), a następnie uruchom go ponownie przez administrację.

Procedura zmiany hasło do KVM jest następująca:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  2. Przejdź do zakładki Usługi serwerowe -> VPS
  3. Otwórz szczegóły konkretnego serwera wirtualnego
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Zmiana hasła KVM
  5. W formularzu 2x wprowadź nowe hasło. Musi mieć długość co najmniej 8 znaków.
  6. Po wysłaniu formularza wyłącz serwer (np. poleceniem poweroff w Linuxie), poczekaj, aż całkowicie się wyłączy.
  7. Następnie uruchom go ponownie przez administrację.
Děkujeme za zpětnou vazbu!