VPS – restart serwera

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Istnieją dwa sposoby restartu serwerów wirtualnych:

  • soft reset – restart za pomocą systemu operacyjnego – system operacyjny wyłączy się, zostaną zapisane wszystkie prace a polecenie restartu zostanie wydane przez system operacyjny
  • hard reset – wymuszony restart (analogiczny do odłączenia od zasilania i ponownego podłączenia), stosowany w przypadku niedostępności systemu operacyjnego

Aby sterować serwerem z poziomu Panelu Klienta, postępuj w następujący sposób:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta (client.wedos.com)
  2. Wybierz zakładkę serverhosting
  3. Po wybraniu i kliknięciu na liście na konkretny serverhosting wyświetlą się jego szczegóły

W administracji serwera wirtualnego dostępne są następujące przyciski:

  • włączyć – włączenie serwera, jeśli był wyłączony
  • wyłączyć – wymuszone wyłączenie serwera
  • shutdown – wysłanie żądania do systemu operacyjnego przez ACPI o wyłączenie (jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez system operacyjny na VPS i jest włączona, rozpocznie się wyłączanie), czasem konieczne jest kilkukrotne wysłanie tego żądania
  • hard reset – wymuszony restart serwera

Wyłączenie i hard reset serwera spowoduje odłączenie od VNC. W tym przypadku, po uruchomieniu serwera, konieczne będzie ponowne zalogowanie się przez VNC. Przy soft resecie nie dochodzi do odłączenia użytkownika od VNC.

Děkujeme za zpětnou vazbu!