VPS – niedostatek pamięci (out of memory)

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Każdy serwer wirtualny ma ściśle określoną pamięć RAM, której wielkość zależy od wybranej opcji, tj. od 1 GB do 8 GB. Jest to pamięć RAM, którą widzi system operacyjny zainstalowany na serwerze wirtualnym.

Użyta pamięć RAM obejmuje nie tylko pamięć używaną przez aplikacje (serwer WWW, serwer poczty e-mail i inne usługi), ale także pamięć wykorzystywaną do uruchamiania i działania samego systemu operacyjnego. Jest to identyczne jak w przypadku użytkowania pamięci RAM na komputerze fizycznym czy serwerze.

Przekroczenie przydzielonej pamięci RAM nie jest możliwe. Suma wymogów pamięciowych wszystkich aplikacji i procesów na Twoim VPS, nigdy nie może przekroczyć przydzielonej wielkości RAM. Jeśli do tego dojdzie, aplikacje i procesy będą wymagać więcej, system operacyjny, aby „przeżył”, zacznie losowo wybierać procesy i wymusi ich ukończenie. Rezultatem tego będzie niedostępność usług umieszczonych na serwerze. W rezultacie tego usługi działające na serwerze przestaną być dostępne. Często dochodzi również do przeciążenia, a następnie zawieszenia serwera.

Identyfikacja i rozwiązanie problemu

Przykład rozwiązania problemu, w przypadku korzystania z systemu operacyjnego Linux.

Spróbuj zalogować się na serwerze przez SSH. Istnieje prawdopodobieństwo, że logowanie nie powiedzie się, ponieważ Linux mógł ukończyć procesy SSH. Dostęp do serwera jest możliwy w dowolnym momencie przez KVM np. przy użyciu programu VeNCrypt – niezbędne dane dostępowe znajdziesz w e-mailu informującym o uruchomieniu VPS (uwaga, różnią się od danych do SSH , nie łącz się przez adres IP Twojego VPS, ale przez specjalną nazwę domenową – będzie podana w treści e-maila).

Na monitorze za pośrednictwem KVM lub w logu serwera znajdziesz komunikaty o błędach typu Out Of Memory.

Jak rozwiązać problem:

  • Jeśli serwer nie reaguje (zawiesił się przez niedostatek pamięci RAM), musisz wykonać hard reset.
  • Musisz dowiedzieć się, jakie procesy biegną na Linuxie i ile RAM zużywają. Ustalisz to za pomocą poleceń ps i top (szczegółów szukaj na stronach podręcznika lub w dokumentach dotyczących używanej przez Ciebie dystrybucji Linuxa).
  • Jeśli nie chcesz zmieniać wariantu VPS na wyższy, w ramach którego dostępna jest większa pamięć RAM, musisz część procesów lub usług wyłączyć, lub w jakiś sposób ograniczyć.
  • Zawsze możesz jednak zmienić wariant usługi na wyższy i mieć do dyspozycji więcej RAM – dodatkowe informacje dostępne tutaj: zwiększanie parametrów.

Na pewno nie próbuj rozwiązać problemu niedostatecznej wielkości RAM przez dodanie swapa – zwykle ma to odwrotny skutek, działanie serwera i dostępnych na nim usług zazwyczaj gwałtownie się pogarsza. Wynika to z tego, że dostęp do danych we swapie na dysku jest znacznie wolniejszy niż praca z danymi w RAM – serwer będzie się częściej zawieszał.

Minimalna i zalecana wielkość RAM

Dla podstawowej instalacji Linuxa wystarczy 512 MB RAM, nie mniej jednak z każdym uruchomieniem kolejnej usługi jej zużycie wzrasta. Jeśli na serwerze chcesz uruchomić serwer WWW i serwer e-mail, zalecamy mieć do dyspozycji minimalnie 1 GB, który oferujemy w ramach minimalnej konfiguracji. minimalną konfigurację. Znaczenie ma również obciążenie Twojego serwera – każdy wzrost liczby odwiedzin przekłada się na większe zużycie RAM.

Preinstalowany przez nas pakiet Debian ISP oferujemy jedynie z RAM o wielkości 1 GB i więcej. Pamięć 512 MB, ze względu na ilość zainstalowanych aplikacji i usług, szybko stała by się niewystarczająca.

Zwiększenie pamięci RAM przekłada się na znacznie wyższą wydajność całego serwera i wszystkich usług, ponieważ im więcej RAM ma dyspozycji system operacyjny, tym bardziej może wykorzystać ją do cachowania różnych rzeczy, a tym samym nie jest zmuszony do pobierania danych z dysku twardego (tzw. pamięć podręczna plików). Funkcja ta została szczegółowo opisana w naszym artykule Storage systems – NAS vs. SAN.

Děkujeme za zpětnou vazbu!