ssVNC – klient VNC

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Protokół VNC zapewnia dostęp do monitora serwera, klawiatury i myszy. ssVNC to przetestowany przez nas. funkcjonalny program do łączenia się z VPS, które oferujemy.

Ogólne informacje o VNC są dostępne w artykule VPS – dostęp do serwera przez VNC

Strona ssVNChttp://www.karlrunge.com/x11vnc/ssvnc.html

Jest to program freeware’owy. Nie musisz się więc obawiać, że będziesz musiał coś płacić. ssVNC jest także dostępny dla innych systemów (MacOS, Unix, …). Klient ten jest wyjątkiem wśród oprogramowań SSL VNC dla Windows, przeważająca liczba tego typu programów jest płatna.

UWAGA! Wg naszych informacji program nie działa w 64-bitowym systemie Windows.

Jak się połączyć?

Po uruchomieniu programu (ssvnc.exe) otworzy się następujące okno dialogowe.

Konieczne będzie podanie adresu i portu połączenia oraz wybranie sposobu połączenia (Use SSL). Adres znajdziesz zarówno w e-mailu o uruchomieniu usługi, jak i w administracji Twojego VPS w polu KVM (VNC). Następnie odznacz opcję Verify All Certs. Jeśli zależy Ci na weryfikacji certyfikatem, będziesz musiał kupić jeden programów, który będzie wspierać nasz urząd certyfikacji. W chwili, gdy wszystkie dane zostały uzupełnione, nie pozostaje nic poza kliknięciem przycisku Connect.

Po pomyślnej weryfikacji i zalogowaniu zostaniesz poproszony o podanie hasła do KVM. Znajdziesz je w e-mailu z informacją o uruchomieniu usługi.

Wprowadzenie poprawnego hasła otworzy sesję z hypervisorem, w której uzyskasz dostęp do swojego VPS. Możesz teraz pracować z VPS tak, jakbyś miał monitor, klawiaturę i mysz podłączone do serwera.

UWAGA!  ssVNC ma domyślnie ustawioną  niestandardową klawiaturę. Może to powodować problemy przy wprowadzaniu hasła, które nie będzie wyświetlane. Np. zamiast cyfr będą wstawiane inne znaki. W takim przypadku spróbuj wprowadzić hasło do pola login – w tym przypadku znaki będą się wyświetlać. W razie potrzeby możesz przełączyć klawiaturę (Shift+Alt, jeśli łączysz się z systemu Windows).