Serverhosting i IPv6

Dla każdego severhostingu (serwer wirtualny lub dedykowany) jest zarezerwowanych 65535 adresów IPv6, z których klient może korzystać po przydzieleniu ich do swojego serwera.

Informacja o formacie przydzielonych adresów IPv6 jest dostępna w Panelu Klienta, w szczegółach konkretnej usługi. O jego przesłanie możesz również poprosić za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przykład: 2a02:2b88:2:1::zzzz:X/64

gdzie zamiast zzzz będzie widniała część adresu IP, przydzielonego dla konkretnej usługi, za X-em można wprowadzić cokolwiek  1-ffff (tj. wartość z przedziału 1-65535 w formacie szesnastkowym).

Przykład adresów IPv6, które klient może ustawić na interfejsie sieciowym swojego serwera:

2a02:2b88:2:1::zzzz:1
2a02:2b88:2:1::zzzz:2
2a02:2b88:2:1::zzzz:3
itp.

Jeśli za pośrednictwem serwera wysyłasz e-maile, nie zapomnij o ustawieniu niezbędnych rekordów PTR dla adresów Ipv6.

Ustawienie interfejsu w systemie Linux

W przypadku VPS z preinstalowanym przez nas systemem Linux adres IPv6 jest już ustawiony na interfejsie sieciowym (:1 na końcu).

Używaj tylko konfiguracji statycznej, wyłącz wszystkie protokoły i usługi autokonfiguracyjne.

Przy użyciu poniższych poleceń interfejs eth0 ustawi odpowiedni adres IPv6 i bramę.

ifconfig eth0 inet6 add 2a02:2b88:2:1::zzzz:1/64
route -A inet6 add default gw 2a02:2b88:2:1::1

Oczywiście konieczne jest zapisanie ustawień interfejsu w plikach konfiguracyjnych, w przeciwnym razie ponowne uruchomienie serwera spowoduje ich utratę. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji dla konkretnej dystrybucji.

Konfiguracja w RHEL, CentOS i Fedorze

Aby na stałe ustawić IPv6 w tych dystrybucjach, postępuj wg instrukcji poniżej.

Najpierw zezwól IPv6 w pliku /etc/sysconfig/network:

NETWORKING_IPV6=yes

Następnie dodaj konfigurację w pliku konfiguracyjnym konkretnego interfejsu sieciowego /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XXX:

IPV6INIT=yes
IPV6ADDR=IP1/64
IPV6ADDR_SECONDARIES="IP2/64 IP3/64"
IPV6_DEFAULTGW=GW

Firewall

Jeśli korzystasz z IPv6, nie zapomnij o niezbędnych zabezpieczeniach. W systemie Linux reguły firewalla iptables działają tylko dla komunikacji IPv4. Konieczne jest utworzenie reguł także dla komunikacji IPv6 za pomocą ip6tables!

Powiązanie z domenami

Jeśli na adres IPv6 Twojego serwera chcesz skierować którąś z Twoich domen, w konfiguracji domeny dodaj odpowiedni rekord DNS typu AAAA, w jego wartości podaj adres IPv6 serwera.

Děkujeme za zpětnou vazbu!