Rozszerzenie – dwukrotnie większa powierzchnia na dysku

  Serwery wirtualne (VPS SSD)

Aktywacja tej usługi dodatkowej spowoduje utworzenie drugiego (odrębnego) dysku wirtualnego, a następnie podłączenie go do Twojego VPS jako kolejnego urządzenia dyskowego. Twój aktualny dysk nie zostanie powiększony.

Aby system operacyjny zarejestrował dostępność nowego dysku, po aktywacji usługi konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie VPS z poziomu Panelu Klienta.

Po uruchomieniu systemu operacyjnego na urządzeniu dyskowym utwórz partycje, a na nich system plików (najprawdopodobniej EXT4 w systemie Linux lub NTFS w systemie Windows). W systemie Linux dysk lub jego pojedyncze partycje należy następnie podłączyć z konkretnym katalogiem (więcej http://linux.die.net/man/8/mount)

Děkujeme za zpětnou vazbu!