VPS ON – Zmiana wariantu na wyższy

Konfigurację serwera wirtualnego na wyższą możesz zmienić w dowolnym momencie. Możliwa jest zmiana wielkości RAM, CPU i SSD.

Zmniejszenie wielkości parametrów usługi nie jest aktualnie możliwe.

Zmiana wariantu na wyższy

Procedura zmiany wariantu jest następująca:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta
  2. Przejdź do zakładki Usługi serwerowe → VPS ON
  3. Z listy usług wybierz serwer, u którego chcesz wprowadzić zmianę
  4. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Zmiana wariantu na wyższy
  5. Za pomocą suwaków wybierz wartości parametrów, które chcesz ustawić
  6. Wciśnij przycisk Zmiana wariantu
Kroki 1 – 3, wybór konkretnego VPS ON
Kroki 4 – 6, zwiększenie wariantu VPS ON

Aktualizacja zmiany wariantu

Po wprowadzeniu zamian w konfiguracji konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie serwera wirtualnego VPS ON.

Restart to za mało!

Zaloguj się do interfejsu użytkownika OpenNebula Sunstone

  1. W menu po lewej stronie wybierz Instances -> WMs -> VPS ON
  2. Kliknij na konkretny VPS ON
  3. Wyłącz VPS ON kliknięciem przycisku Power Off
  4. Po wyłączeniu uruchom ponownie za pomocą przycisku Resume
Kroki 1 – 3, Zaloguj się do interfejsu OpenNebula i wybierz konkretne VPS ON
Krok 4, Wyłącz VPS ON
Krok 5, Włącz VPS ON

Rozszerzenie przestrzeni dyskowej

W przypadku, że zwiększałeś przestrzeń dyskową, po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu serwera, połącz się przez SSH lub VNC i upewnij się, że przestrzeń dyskowa rzeczywiście została powiększona.

df -h
Wielkość dysku

Kolejnym krokiem będzie zwiększenie systemu plików serwera VPS ON. Procedura będzie uzależniona od systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

W przypadku, gdy

Děkujeme za zpětnou vazbu!