Serwery DNS WEDOS

Jeśli konfigurujesz serwery DNS dla domeny, która jest zarejestrowana u nas, nie musisz zaprzątać sobie głowy poniższymi informacjami. Po zalogowaniu się do Panelu Klienta przejdź do szczegółów konkretnej domeny, a następnie w sekcji Zmiana serwerów DNS wybierz opcję Domyślne serwery DNS WEDOS. Nie ma potrzeby wypełniać innych formularzy.

OSTRZEŻENIE! Rozprzestrzenienie się zmiany serwerów DNS w całym Internecie może trwać nawet 48 godzin. Czas ten jest zależny od końcówki domeny.

Jeśli nie jesteśmy rejestratorem domeny

Dla domeny .CZ użyj NSSET o nazwie WEDOS

W przypadku pozostałych domen wprowadź następujące nazwy serwerów DNS:

  • ns.wedos.net
  • ns.wedos.eu
  • ns.wedos.cz
  • ns.wedos.com

Ich kolejność nie ma znaczenia, nie dzielą się na podstawowe i zapasowe. Jeśli domena to umożliwia, wprowadź wszystkie 4.

Děkujeme za zpětnou vazbu!