Serverhosting – niedostępny serwer

Jeśli twój serwer jest niedostępny, może to oznaczać kilka rzeczy :

 1. Awaria systemu operacyjnego na serwerze – błąd podstawowej konfiguracji, ustawienia sieci
 2. Wyczerpanie zasobów systemowych – niedostatek RAM, przeciążenie procesora, niedostatek miejsca na dysku
 3. Problem aplikacji lub usług na serwerze
 4. Awaria techniczna – np. problem na sieci, awaria hardware’u, błąd wirtualizacji (problemy po naszej stronie)
 5. Atak na serwer
 6. Inne przyczyny – np. nieopłacona usługa, planowany przestój itp.

Sposób rozwiązywania problemów (Linux):

 • połącz się z serwerem za pomocą SSH
 • skontroluj zapełnienie RAM, obciążenie CPU, obciążenie I/O, czy działają wszystkie potrzebne usługi atd. (narzędzia ps, top a iotop)
 • przejrzyj logi systemowe i logi poszczególnych aplikacji (zazwyczaj dostępne w katalogu /var/log)
 • jeśli serwer jest niedostępny przez ping ani SSH, skontroluj status usługi w Panelu Klienta
 • jeśli nie masz dostępu do serwera, a usługa jest aktywna, skorzystaj z KVM
 • jeśli serwer nie reaguje, możesz wymusić restart przez Panel Klienta

Awaria systemu operacyjnego serwera

Problem może mieć sam system operacyjny serwera.

 • Serwer niedostępny np. po aktualizacji – błąd aktualizacji wersji jądra – zidentyfikujesz i rozwiążesz przez KVM
 • Błąd w ustawieniu sieci – serwer działa, ale nie jest dostępny przez IP – zidentyfikujesz i rozwiążesz przez KVM
 • Kernel panic – tj. awaria systemu operacyjnego przy niestandardowej sytuacji – zidentyfikujesz przez KVM, rozwiążesz przez hard reset, bądź uruchomieniem innego (starszego) jądra

Wyczerpanie zasobów systemowych

Serwery wirtualne i dedykowane mają ograniczoną wydajność – system operacyjny, pozostałe aplikacje i usługi zużywają określone zasoby – pamięć RAM, wydajność procesorów i miejsce na dysku twardym.

Wyczerpanie, któregoś z zasobów może być przyczyną:

 • awarii systemu operacyjnego („zatnie się”)
 • przeciążenia systemu – działa, ale jest powolny – nie radzi sobie z poleceniami
 • niedostępności części aplikacji lub usług

Stan pamięci, CPU i miejsca na dysku możesz skontrolować za pomocą narzędzi Linuksowych: ps, top i df.

 • Niedostatek pamięci RAM – gdy suma wymogów pamięciowych wszystkich aplikacji, usług, pozostałych procesów i samego systemu operacyjnego przekroczy wielkość RAM, którą masz wynajętą – więcej VPS – nedostatek paměti (out of memory)
 • Niedostateczna wydajność procesora – procesor (lub procesory) nie nadążają obsługiwać poleceń. Sprawdź, które procesy najbardziej obciążają system, spróbuj je zoptymalizować lub wyłącz niektóre usługi
 • Niedostatek miejsca na dysku – program df określi, czy na dysku jest dostępne miejsce. Zwróć też uwagę, że miejsce na dysku może być dostępne, ale może się tam znajdować max. liczbę plików (tj. niedostatek i-węzłów – określisz poleceniem df -i). Przyczyną tej sytuacji jest często „rozmnożenie się” plików tymczasowych, „przerośniętych” plików logów itp.

Rozwiązanie:

 • zmniejszenie obciążenia serwera – uruchamiaj mniej usług, zmniejsz liczbę odwiedzin itp.
 • zwiększenie parametrów serwera – wybierz bardziej wydajny serwer dedykowany lub zmień wariant VPS na wyższy

Problem aplikacji lub usług na serwerze

Serwer jako całość nie ma problemu, system operacyjny działa bez problemu, ale jedna konkretna aplikacja lub usługa nie działa.

Częstym problemem jest awaria jednej aplikacji – na przykład serwera WWW lub bazy danych. W rezultacie strony WWW działające na tym serwerze są niedostępne, a użytkownicy błędnie interpretują to jako niedostępność całego serwera.

Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zaloguj się na serwerze przez SSH, zidentyfikuj, która usługa jest niedostępna i spróbuj ją zrestartować, przejrzyj logi i poszukaj przyczyny problemu.

Jedną z możliwych przyczyn może być niedostatek zasobów systemowych – np. jeśli kończy się pamięć RAM, system operacyjny wymusi ukończenie niektórych usług.

Awaria techniczna

Oczywiście może się stać, że problem wystąpi po naszej stronie.

Jeśli wszystkie próby połączenia z serwerem (za pośrednictwem SSH i VNC) nie powiodą się, a problem nie zostanie rozwiązany przez zresetowanie serwera, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Atak na serwer

Kolejną przyczyną problemów może być zaatakowanie serwera. Celem tego ataku nie jest zazwyczaj pozyskanie czy uszkodzenie danych umieszczonych na serwerze, ale wykorzystanie tego serwera do kolejnych ataków (tzw. botnet).

Jeśli serwer zachowuje się niestandardowo, skontroluj listę uruchomionych procesów. Mogło dojść do ataku, którejś z aplikacji, typowym celem atakujących są systemy zarządzania treścią, które mają luki w zabezpieczeniach (typowy WordPress).

Zainfekowane serwery są następnie wykorzystywane do ataków DoS lub rozsyłania SPAMu. Zwykle, gdy taka sytuacja ma miejsce, jesteśmy o tym informowani, a wiadomość tę przekazujemy właścicielom VPS, którzy muszą jak najszybciej rozwiązać problem. W skrajnych przypadkach, dla zminimalizowania szkód jesteśmy upoważnieni do natychmiastowego zawieszenia serwera.

Inne przyczyny

Przy identyfikacji przyczyny niedostępności VPS, upewnij się, czy:

 • nie zapomniałeś opłacić przedłużenia – w tym przypadku usługa będzie posiadać status „zawieszony”
 • nie zaplanowano przerwy w dostępności usługi – informujemy o tym na naszej stronie lub bezpośrednio e-mailem (na adres kontaktowy klienta podany u danej usługi)
Děkujeme za zpětnou vazbu!